Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Slika /Istaknute teme/books-2463779_1280.jpg

Na sjednici Vlade održanoj 2. studenog 2017. godine usvojena je Nacionalna strategija poticanja čitanja koja će pridonijeti razvoju kulture čitanja i omogućiti što većem broju pripadnika hrvatskog društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem.

Pad interesa za knjigu i čitanje, promijenjeni načini čitanja u digitalnom okruženju i nedostatna kompetencija pismenosti od svakog društva zahtijevaju da se sustavno i strateški bavi pitanjima kulture pismenosti. Budući da u Hrvatskoj do sada nije postojala strategija razvoja kulture čitanja i pismenosti, pokazalo se prijeko potrebnim izraditi strateški dokument koji će povezati i uskladiti djelovanje svih čimbenika u nizu od autora, preko knjige do čitatelja.
 
Ostvarivanje vizije Strategije koja glasi: „Hrvatsko društvo razumije ulogu čitanja u razvoju pojedinca i društva te specifičnosti čitanja u određenoj životnoj dobi, u skladu s tim konkretno djeluje i prihvaća odgovornost za poticanje čitanja i sâmo čitanje“ ostvarit će se tijekom idućih pet godina provedbom aktivnosti i projekata putem Akcijskog plana provedbe Strategije 2017. – 2022., i to trima ključnim strateškim ciljevima:
 
(1) uspostavljanje učinkovitog društvenog okvira za podršku čitanju
(2) razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje
(3) povećanje dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala. 

Dokumenti