Porezne olakšice i zapošljavanje

Porezne olakšice i zapošljavanje na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru. 

Zakon o porezu na dohodak


Olakšice za potpomognuta područja i Grad Vukovar uvedene su od 1. siječnja 2014. prema Odluci Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti te su zamijenile dotadašnje olakšice za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinaka područja.

Porezni obveznici, rezidenti Republike Hrvatske koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, ostvaruju pravo na uvećani osnovni osobni odbitak u visini:

1. 3.500,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara,

2. 3.000,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

Porezni obveznici mogu koristiti uvećani osobni odbitak za potpomognuta područja podnošenjem godišnje porezne prijave poreza na dohodak dok im se u tijeku poreznog razdoblja pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada uzima u obzir osnovni osobni odbitak, u visini do 2.600,00 kuna za svaki mjesec odnosno, za umirovljenika, osobni odbitak do 3.800,00 kuna mjesečno. 

Također,  osobni odbitak se uvećava po ovoj osnovi  i za uzdržavane članove uže obitelji i djecu koja imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara te za vlastitu invalidnost i/ili invalidnost uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece, ako imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara.

Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja i poljoprivrede i šumarstva na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara, utvrđeni porez na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima:
 
  • umanjuje se za 100%  ako su razvrstani u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara pod uvjetom da zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% radnika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara;
  •  umanjuje se za 50%  ako su razvrstani u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske pod uvjetom da zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% radnika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara.
 

Zakon o porezu na dobit

Pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit, koje obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara koje se utvrđuje prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, a koje zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 % zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara, prema Zakonu o porezu na dobit ne plaćaju porez na dobit.

Pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit, koje obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a koje zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50 % zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara, plaćaju 50% od propisane stope poreza odnosno porez na dobit plaćaju po stopi od 10%.

Tijekom 2012., 2013. i do 10. mjeseca 2014. godine 8344 osobe iskoristilo je mogućnost zapošljavanja putem mjera aktivne politike u Vukovarsko-srijemskoj županiji.