Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ravnateljica: Marija Vrhovski 

Adresa: Opatička 8, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4569 569; 6303-330 
Fax: (01) 6303-000
E-mailuzop@uzop.vlada.hr


Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je zajednička stručna služba koja obavlja stručne poslove za Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske te Direkciju za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske.

UZOP je osnovan Uredbom o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 43/2012, 121/2012, 57/2019. ).  

UZOP obavlja sljedeće stručne poslove:
  • upravljanje ljudskim potencijalima, pravne poslove, poslove pisarnice i pismohrane;
  • ​financijsko računovodstvene poslove;
  • financijsko planiranje, pripremu i kontrolu te izvršenje proračuna;
  • pružanje informatičke i telekomunikacijske podrške;
  • obavljanje poslova nabave roba, radova i usluga;
  • obavljanje općih i tehničkih poslova.

UZOP ima sljedeću organizacijsku strukturu:
 
 
 

Financijski dokumenti Ureda: 


Javna nabava

    

Zapošljavanje - otvoreni natječaji:

Zapošljavanje - arhivirani natječaji

Ostali propisi

Godišnji plan rada za 2021. godinu
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
Obrazac - prijava nepravilnosti
 

Ostali propisi - arhiva