Ivan Kovačić
Potpredsjednik Vlade i ministar uprave

Životopis

 • dr. sc. Ivan Kovačić
 • rođen 25. travnja 1974. u Splitu
 

Obrazovanje

 • 2006. - doktor stomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. - specijalist stomatološke protetike, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001. - magistar stomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998. - diplomirani stomatolog, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • osnovnu i srednju školu završio u Omišu 
 
 • Usavršavanje:
  • 2006. – istraživač na znanstvenom projektu financiranom od Ministarstva znanosti i tehnologije
  • 2004. – 2006. - istraživač na bilateralnom znanstvenom projektu sa Slovenijom
  • 2002. - 2006. - istraživač na znanstvenom projektu financiranom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

   Profesionalna karijera

 • 2010. - osnivač, docent i  pročelnik Katedre za dentalnu protetiku Medicinskog fakulteta u Splitu
 • 2004. - Stomatološka poliklinika Split, liječnik dentalne medicine  na Odjelu za dentalnu protetiku
 • 1999. - Stomatološka poliklinika Split, Odjel stomatološke protetike 
 • 1998./1999. - pripravnik u Stomatološkoj klinici u Splitu 
 

Politička karijera

 • 2015. - zastupnik u Hrvatskom saboru
 • potpredsjednik Odbora za turizam Hrvatskoga sabora
 • član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora
 • 2013. - gradonačelnik Omiša
 • istaknuti član stranke MOST nezavisnih lista
 

Jezici 

 • engleski  


Ostalo

 • član je više stručnih udruga među kojima su: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko stomatološko društvo, Hrvatsko društvo za stomatološku protetiku, Europsko protetsko udruženje: EPA.
 • autor je i koautor 24 znanstvena rada
 • 2011./2012. izabran  za najboljeg profesora na Medicinskom fakultetu u Splitu
 • predavač na više tečajeva za trajnu edukaciju doktora dentalne medicine i dentalnih asistenata u organizaciji Hrvatske komore dentalne medicine