Martina Dalić
Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta

Dr. sc. Martina Dalić

Obrazovanje

 • 2010. - 2012. - doktor ekonomskih znanosti, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu
 • 1991. - 1994. - magistar ekonomskih znanosti, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1986. - 1990. - diplomirani ekonomist, Ekonomski fakultet u Zagrebu
 

Radno iskustvo

 • kolovoz 2015. - stalni savjetnik za upravljanje u javnim financijama, Međunarodni monetarni fond
 • prosinac 2011. - srpanj 2015. - zastupnik u Hrvatskom  saboru
 • prosinac 2010. - prosinac 2011. - ministar financija, Ministarstvo financija RH
 • ožujak 2008. - prosinac 2010. - predsjednik Uprave, Partner banka d.d. Zagreb
 • ožujak 2005. - svibanj 2012. - zamjenik glavnog pregovarača (2005. - 2008.) i član Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju RH u članstvo EU  (2005. - 2012.)
 • siječanj 2004. - siječanj 2008. - državni tajnik, Ministarstvo financija i Središnji državni ured za razvoju strategiju i koordinaciju Fondova EU
 • travanj 2000. - siječanj 2004. - glavni ekonomist, Privredna banka  Zagreb
 • svibanj 1997. - siječanj 2001. - pomoćnik ministra za makroekonomske analize i prognoze, Ministarstvo financija RH
 • svibanj 1995. - svibanj 1997. - načelnik, Ministarstvo financija RH
 • rujan 1991. - svibanj 1995. - asistent, Ekonomski fakultet Zagreb
 

Drugo iskustvo

 • viša predavačica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (AACSB)
 

Znanstveni i stručni radovi

 • Dalic M. (2013): “Cyclical Properties of Fiscal Policy in New Member States of the EU”, Journal of Post- Communist Economies, 25(3), September 2013.
 • Dalic M. (2013): “Croatia: A Prolonged Crisis without Recovery”  in  Novotny Vitt (ed.)  “From Reform to Growth: Managing the Economic Crisis in Europe”, Centre for European Studies, Brussels, p. 67-88.
 • Dalic M. (2013).”Fiscal Policy and Growth in New Member States of the EU: A Panel Data Analysis”, Financial  Practice, 37(4), December  2013.
 • Martina Dalić (2013): “Hrvatska i Europski semester: Utjecaj članstva u  EU na ekonomsku politiku”, prepared for 6th  Economic Forum organised by Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb.  
 • Dalić, Martina (2003)."Financial Development of Transition  Economies: Panel Data Analyses", 5th  International Conference on  Enterprise in Transition,  May  22-24, 2003. Split –Tučepi. 
 • Dalić, Martina (2002). "Usporedna analiza hrvatskog financijskog sustava i financijskih sustava naprednih tranzicijskih zemalja", Privredna kretanja i ekonomska politika br. 92, 27-52.
 • Dalić, Martina (1999). “Utjecaj razine i strukure javnih rashoda na gospodarski rast”, Privredna kretanja i ekonomska politika, br.73, 122-159.  
 • Dalić, Martina (1997). "Price effects of VAT introduction in Croatia", Institute of public finance, Occasional Paper no.4., December 1997.
 • Dalić, Martina (1996). “Usporedba poreza na dodanu vrijednost i poreza na promet u trgovini na malo“, Ekonomski pregled, br.9-10, 564-583.
 • Dalić, Martina (1996). “Cjenovni učinci poreza na dodanu vrijednost”, Privredna kretanja i ekonomska politika, br. 53. 17 – 41, reprint na engleskom jeziku "Price effects of value added tax" Croatian Economic Survey no. 4 1996-1999, 5-28.
 • Bubaš, Zoran & Dalić, Martina (1996). "Hrvatski zakon o porezu na dodanu vrijednost u kontekstu zahtjeva EU", Financijska praksa  2/1996, 139-154.   
 • Dalić, Martina (1996): "Položaj odabranih grana u sustavu poreza na dodanu vrijednost", Financijska praksa 2/1996, 179-194.   
 • Dalić, Martina, Madžarević, Saša i Nestić, Danijel (1996): "Procjena mogućeg utjecaja uvođenja poreza na dodanu vrijednost na cijene u RH", Financijska praksa, 2/1996, 219-237  
 • Štimac, Martina –Šonje, Velimir (1991): "Interna tržišta rada: teorija, metodologija i empirijsko istraživanje", Ekonomksi pregled br. 3-4/1991, 138-147.
 • Sikavica, Pere, Skoko, Hrvoje, Tipurić, Darko, Dalić, Martina: "Poslovno odlučivanje, teorija i praksa donošenja odluka", Informator, Zagreb 1994.