Priopćenje za javnost

Jedan tjednik i jedne dnevne novine objavile su neistinu da državna tajnica Bianca Matković nema završen fakultet i da se lažno predstavlja kao diplomirani ekonomist.

Jedan tjednik i jedne dnevne novine objavile su neistinu da državna tajnica Bianca Matković nema završen fakultet i da se lažno predstavlja kao diplomirani ekonomist.
Suprotno od takve konstrukcije, državna tajnica Bianca Matković diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje diplomiranog ekonomista što znači da ima visoku stručnu spremu.
Molimo Vas da ovu informaciju kao reakciju na neistinu objavite u Vašem cijenjenom listu.
Pisane vijesti | Priopćenja