Otvoreni odgovor na otvoreno pismo Nezavisnih hrvatskih sindikata

U povodu otvorenog pisma koje je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, dr. Ivi Sanaderu uputio kao predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, gospodin Krešimir Sever, a vezano uz poskupljenje nafte i naftnih derivata, u njezino ime ističem da Vlada Republike Hrvatske nije nimalo iznenađena sadržajem, intonacijom i načinom objave navedenog pisma.
Naime, umjesto jednostranih, neprimjerenih i lažnih riječi, Vlada Republike Hrvatske se za razliku od ovoga i niza drugih istupa Nezavisnih hrvatskih sindikata opredijelila za otvoren, argumentiran i iskren socijalni dijalog s predstavnicima sindikalnih središnjica o svim ključnim pitanjima od posebnog i općeg interesa za sindikate i građane.
Slijedom toga, dužni smo ukazati da su na redovitom radnom sastanku s predstavnicima svih sindikalnih središnjica, uključivo i Nezavisnih hrvatskih sindikata, održanom 09. rujna 2005. godine predstavnici Vlade RH i sindikalnih središnjica konsenzusom dogovorili „da će Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u roku od najduže dva tjedna pripremiti stručnu analizu u vezi energetske politike i sukladno realnim procjenama i uvjetima predložiti odgovarajuće mjere, a na koju temu će se održati poseban radni sastanak s predstavnicima sindikata“.
Međutim, indikativno je da istog dana sudjelujući i prihvaćajući navedeni zaključak predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, gospodin Krešimir Sever upućuje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske otvoreno pismo dijeleći lekcije svima, a služeći se pri tome općim konstatacijama i podmetanjima.
Trenutak je zapitati se da li je korektno istovremeno sjediti na dvije stolice, tj. s drugim partnerima dogovarati jedno, a istovremeno iza leđa putem pokušaja javnog dodvoravanja glumiti isključivog zaštitnika radnika i građana.
Poznato je da se Hrvatska opredijelila za razvoj socijalno-tržišnog gospodarstva, i svatko razuman u kritici i predlaganju određenih rješenja mora polaziti upravo od tih načela.
Sukladno tome, uz primjerene ekonomsko-socijalne mjere, Vladin poziv zbog procjene stanja u širem okruženju na provođenje određenih dodatnih mjera moguće racionalizacije i štednje u korištenju energenata je prije svega odgovoran i primjeren.
Stoga je u otvorenom pismu gospodina Krešimira Severa za konstatirati pored ostalog i promašeni demagoški pristup u poimanju načina obnašanja radnih obveza članova Vlade i njihovog zalaganja i provođenja mjera štednje, o čemu svjedoče i stalna proračunska ograničenja na svim stavkama.
Na kraju, za očekivati je da se Nezavisni hrvatski sindikati u svom daljnjem radu opredijele za jednu od mogućih opcija; a to je zajedno s drugim partnerima preuzimati odgovarajuća prava, ali i obveze i odgovornosti kroz sudjelovanje u različitim institucionalnim oblicima socijalnog partnerstva, ili za drugu mogućnost konzumiranja samo prava uz stalnu iskazanu dozu kritike, a počesto i kritizerstva izvan legitimnih oblika tripartitnog i bipartitnog socijalnog dijaloga.
Pisane vijesti