Potpredsjednica Vlade na seminaru "Aktivno sudjelovanje muškaraca u borbi protiv obiteljskog nasilja"

Obraćajući se nazočnima potpredsjednica Kosor rekla je kako je organizacija ovog događaja za Hrvatsku prilika da se uz dosadašnju podršku i aktivno priključi naporima Vijeća Europe u suzbijanja nasilja nad ženamukljućujući i nasilje u obitelji.

U sklopu Kampanje Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje, u organizaciji Glavne uprave za ljudska prava Vijeća Europe - Odjela za ravnopravnost spolova i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, od 9. do 10. svibnja 2007. godine u Zagrebu se održava seminar „Aktivno sudjelovanje muškaraca u borbi protiv obiteljskog nasilja“. U radu seminara sudjeluju predstavnici devet zemalja članica Vijeća Europe, predstavnici nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv nasilja nad ženama, te drugi stručnjaci iz područja zaštite ljudskih prava i prava žena žrtava nasilja.

Današnjem otvorenju seminara nazočili su potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor, zamjenica glavnog tajnika Vijeća Europe Maud de Boer-Buquicchio, pomoćnica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Rachel Mayanja, potpredsjednica Radne skupine Vijeća Europe za borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje Dubravka Šimonović, te predsjednica Pododbora Parlamentarne Skupštine Vijeća Europe za borbu protiv nasilja na ženama Carina Hagg.

Obraćajući se nazočnima potpredsjednica Kosor rekla je kako je organizacija ovog događaja za Hrvatsku prilika da se uz dosadašnju podršku i aktivno priključi naporima Vijeća Europe u suzbijanja nasilja nad ženama, ukljućujući i nasilje u obitelji. Pri tome je izrazila posebno zadovoljstvo što seminar predstavlja i konkretan doprinos ostvarivanju jedne od glavnih poruka Kampanje, koja glasi "Nasilje u obitelji traži aktivno sudjelovanje muškaraca, u cilju suzbijanja nasilja nad ženama". Napominjući kako je u postupcima namijenjenima zaštiti žrtve za uspjeh potrebno prevladati stereotipe i iskorijeniti kulturu šutnje, podsjetila je i na slogan hrvatske nacionalne Kampanje - "Za nasilje nema opravdanja".

Potpredsjednica Kosor rekla je kako je jedna od ključnih zadaća u prevladavanju svih oblika nasilja prema ženama, uključujući i nasilje u obitelji, pridobiti muškarce za aktivnu suradnju, ali gledati na ovaj problem i s aspekta zaštite ljudskih prava. Podsjetila je pritom kako se, nastavno na preporuke Akcijskog plana, Republika Hrvatska uključila u Kampanju za borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući i obiteljsko nasilje, osnovan je Odbor za provedbu Kampanje na nacionalnoj razini, koji je već proveo brojne aktivnosti i za što je dobio čvrstu podršku predsjednika Vlade dr. sc. Ive Sanadera, a Program provedbe Kampanje na nacionalnoj razini usklađen je s Vladinom politikom, s jasno postavljenim ciljevima, kao što su zakonske promjene, osiguranje financijskih sredstava, kao i unaprjeđenje zaštite žrtve, te poboljšanje sustava prikupljanja podataka i snaženje javne svijesti.

Potpredsjednica Kosor rekla je kako je zbog potrebe djelovanja i u lokalnim sredinama, osobno kao potpredsjednica Vlade i ministrica pozvala sve lokalne strukture na izradu lokalnih programa za provedbu Kampanje, kako bi se javnost informirala o oblicima i štetnosti nasilničkog ponašanja u obitelji, te o potrebi njegove prevencije, kao i načinima za pomoć i zaštitu žrtve. Napomenula je da je promidžba Kampanje započela 25. studenoga 2006. godine, obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv nasilja, slijedom toga održano je više okruglih stolova s temama o ekonomskom nasilju nad ženama, financiranju nevladinih udruga koje se bave zaštitom žrtava, a javnost je putem jumbo plakata i jinglova odnosno tv-spotova dodatno senzibilizirana o potrebi suzbijanja nasilja. Posebno je istaknula da se u Kampanju aktivno uključivalo muškarce iz javnog i političkog života, pa su tako bedževi s logotipom i sloganom Kampanje uručeni predsjedniku Vlade dr. sc. Ivi Sanaderu, predsjedniku Republike Stipi Mesiću, predsjedniku Ustavnog suda RH prof. dr. Petru Klariću, predsjedniku Vrhovnog suda RH Branku Hrvatinu, predsjedniku Upravnog suda RH Ivici Kujundžići, kao i predsjedniku Hrvatskog sabora Vladimiru Šeksu i zastupnicima. Nadalje, u Kampanju su se aktivno uključili i nogometaši - Sporazum o suradnji tijekom Kampanje potpisan je s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza i Udrugom profesionalnih klubova prve hrvatske nogometne lige, a na kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo između Hrvatske i Makedonije, dana 24. ožujka 2007. godine, hrvatski reprezentativci izašli su na teren u promotivnim dresovima na kojima je s prednje strane bio otisnut slogan Kampanje, a na poleđini slika plakata o nasilju nad ženama.

Potpredsjednica Kosor podsjetila je kako je u Hrvatskoj posljednjih godina afirmiran rad novih institucija kao što su Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Ured za ravnopravnost spolova i županijska povjerenstava za ravnopravnost spolova, a sada se snaže i uloge koordinatora za ravnopravnost spolova u državnoj upravi. U cilju podizanja svijesti javnosti, 22. rujna proglašen je Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, kao sjećanje na tragičnu pogibiju triju žena na isti dan 1999. kada su za vrijeme sudskog procesa postale žrtvom nasilnog muškarca. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti tiskalo je adresar institucija kojima se žrtve obraćaju za pomoć kao i informativni letak koji služi žrtvi kao prva orijentacija za poduzimanje daljnjih koraka u zaštiti.

Potpredsjednica Kosor rekla je kako je veliki broj aktivnosti koje se svakodnevno na ovom području provode zasnovan na Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji 2005.-2007. godine, kojom su definirani ciljevi kao i mjere za njihovo učinkovito ispunjavanje. Kao jednu od mjera posebno je istaknula «Program psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji» te donošenje Pravilnika o provođenju psihosocijalnog tretmana. Time su se u Hrvatskoj stvorile bitne pretpostavke da se muškarci koji su počinitelji nasilja u obitelji pravilno tretiraju. Vlada je također temeljem Strategije usvojila i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji kojim se detaljno razrađuju obveze i mjere koje su dužna poduzimati nadležna tijela u slučaju nasilja u obitelji. U Hrvatskoj se posebno radi na unaprjeđenju aktivnosti u pravosuđu – osnovani su obiteljski odjeli pri općinskim sudovima, a svi predmeti nasilja u obitelji imaju prioritet u rješavanju. Za sada je više od desetak novoosnovanih obiteljskih centara širom Hrvatske, čija je zadaća između ostalog prevencija i osvještavanje, ali i informiranje o pozitivnoj ulozi člana obitelji u suzbijanju obiteljskog nasilja. Također, Vlada kontinuirano poduzima mjere kako bi ostvarila suradnju s civilnim društvom koje je upravo kada se radi o promicanju svijesti i zaštiti žrtve od neprocjenjive važnosti.

Potpredsjednica Kosor rekla je kako se novom Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. godine promiču pozitivne vrijednosti međunarodnih dokumenata ključnih za uključivanje rodne perspektive u sva područja života, te tako i u suzbijanje nasilja nad ženama, napomenuvši kako je Hrvatska jedna od zemalja koja u europskom kontekstu želi biti ona u kojoj će doista zaživjeti formula «nula tolerancije prema nasilju».Pisane vijesti