Priopćenje sa 67. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Izvješće o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2009. godinu.

Prihvaćeno je i Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2009. godini.

Donesena je Odluka o posebnoj interventnoj mjeri u sektoru proizvodnje goveđeg mesa. Uslijed povećane ponude utovljene junadi na tržištu, smanjenje potražnje za goveđim mesom te posljedično smanjenje otkupne cijene utovljene junadi, postoji opasnost da bi smanjeni obujam proizvodnje u idućem razdoblju prouzročio još veće poremećaje u govedarstvu. U svrhu ublažavanja ozbiljnih poremećaja i nepovoljnih uvjeta na tržištu ovom se Odlukom uvodi mjera sufinanciranja otkupa utovljene junadi koja će se isplatiti otkupljivačima. Sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu za 2010. godinu na pozicijama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Vlada je zadužila Hrvatski fond za privatizaciju da raspiše javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju 28.775 dionica društva ZRC LIPIK d.d. Lipik, pod posebnim uvjetima.

Donesena je Odluka o davanju državnih jamstava Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ili drugim poslovnim bankama u zemlji i/ili inozemstvu u iznosu od 36.771.844,84 EUR-a, uvećano za kamate i troškove, za izravno dugoročno zaduženje društva Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod, u obliku sljedeća dva jamstva: Jamstvo broj 1: na iznos 22.149.087,99 EUR, kao državno jamstvo za financiranje proizvodnog programa i Jamstvo broj 2: na iznos 14.622.756,85 EUR, kao državno jamstvo temeljem kojeg bi ĐĐSV osigurao obrtna sredstva za podizanje dinamike proizvodnje na potrebnu razinu.

Također je donesena Odluka o davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za zaduženje ko Raiffeisenbank Austrija d.d., Odluka o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Podružnica Valpovo i Odluka o davanju suglasnosti Općini Đurđenovac za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d.

Donesena je Odluka o rotaciji, broju i organizacijskoj strukturi pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR). U kolovozu i rujnu 2010. godine u mirovnu operaciju NATO-a na Kosovu (KFOR) uputit će se na rok od četiri mjeseca 20 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i to: 12 pripadnika letačkog osoblja ( 6 pilota i 6 tehničara letača ) i 8 pripadnika zemaljskog osoblja. Pripadnici Oružanih snaga RH koristit će dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

Donesena je Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad 16. međunarodnim sajmom gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede „Viroexpo“, koji će se održati u Virovitici, od 21. do 23. siječnja 2011. godine.

Prihvaćeno je Izvješće o prenamjeni sredstava za sufinanciranje troškova otkupa i skladištenja mandarina i jabuka I. klase, berba 2008. godine, odobrenih za tvrtku Vrni d.o.o. Zagreb proizvođačima.

Vlada je uputila amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Odredbom članka 6. Konačnog prijedloga Zakona predlaže se širenje nadležnosti jedinice lokalne samouprave u uređivanju problematike autotaksi prijevoza na njenom području, predlagatelj drži osnovanim ovim Zakonom urediti nadležnost komunalnih redara za nadzor nad provedbom propisa dotične lokalne jedinice lokalne samouprave u obavljanju djelatnosti autotaksi prijevoza.

Dražen Bošnjaković, državni tajnik Ministarstva pravosuđa, razriješen je radi odlaska na novu dužnost, s danom 7. srpnja 2010. godine.

Članovi Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale Dragan Schwarz i Dubravko Palijaš razriješeni su, a novim članovima imenovani su Mirko Smoljić i Jasmina Dolmagić.

Željko Kuprešak i Zrinka Kovačević, članovi Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, razriješeni su dužnosti, a novim članovima imenovani su Andrej Plenković i Željko Klarić.Pisane vijesti | Priopćenja