Kontakti

Vlada Republike Hrvatske

Adresa: 

Trg svetog Marka 2
10 000 Zagreb
Hrvatska


Telefonska centrala:

 • 01/ 4569 222
 • 01/ 6303 222
 

Upiti građana:

 
 • 01/ 6303 209
 • 01/ 6303 219
 • 01/ 6303 823
 

Služba za odnose s javnošću:

  


Gdje se nalazimo:


 

 

Besplatni telefoni javne uprave:

 • 0800 45 95 - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • 0800 669 933 - porezna oslobođenja, olakšice i porezno priznati izdaci za građane
 • 0800 234 505 - poduzetnički info telefon Ministarstva gospodarstva
 • 0800 49 49 - prijava "rada na crno" (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
 • 0800 50 92 - anti korupcijski telefon MUP-a
 • 0800 79 99 - bijeli telefon Ministarstva zdravlja
 • 0800 77 99 - pomoć žrtvama trgovanja ljudima
 • 0800 00 80 - FINA centar za odnose s korisnicima
 • 0800 80 08 - anti droga telefon
 • 0800 03 04 - prijava neetičnog postupanja državnih službenika
 • 0800 10 01 - prijava utaje poreza, neizdavanja računa, rada na crno i drugih poreznih prekršaja, te pritužbe na rad službenika Porezne uprave