231. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga obiteljskog zakona (EU)
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 
3.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            b)        Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
6.         6.1.      Prijedlog odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu za istražne prostore ugljikovodika DR 02
            6.2.      Prijedlog odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu za istražne prostore ugljikovodika DR 03
            6.3.      Prijedlog odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu za istražne prostore ugljikovodika DR 04
            6.4.      Prijedlog odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu za istražne prostore ugljikovodika SA 08
            6.5.      Prijedlog odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu za istražne prostore ugljikovodika SA 09
            6.6.      Prijedlog odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu za istražne prostore ugljikovodika SA 10
 
7.         Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s njezinom ulogom u postupku pregovora Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o sklapanju Partnerstva za transatlantsku trgovinu i ulaganja (TTIP) (predlagatelji: 21 zastupnik u Hrvatskome saboru)
8.         Prijedlozi odluka o usvajanju:
 
a)         Jamstvenog programa "Energetska obnova zgrada javnog sektora" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
b)         izmjena Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
 
9.         Prijedlog odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta kojima se osigurava postupak dokapitalizacije Hrvatske poštanske banke d.d.
 
10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
10.1.    Izvješće o radu državnog odvjetništva za 2014. godinu
10.2.    Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2014. godinu
10.3.    Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
10.4.    Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
10.5.    Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu
10.6.    Izvještaj o radu mirovinskih fondova PBZ CROATIA OSIGURANJE - kategorije A, B i C za 2014. godinu
 
11.       Prijedlog zaključka o suradnji s Bosnom i Hercegovinom kod pružanja pravne pomoći u kaznenim postupcima
 
12.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
 
13.       a)         Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma -  "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika
b)         Prijedlog odluke o davanje prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti i korištenje i održavanje određenih postojećih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području luke Dubrovnik (Gruž)
 
14.       a)         Prijedlog rješenja o odbijanju ponude društva MAŠKUN d.o.o. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola – Rakalj
            b)         Prijedlog rješenja o odbijanju ponude društva SAN SPORT d.o.o. pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola – Rakalj
            c)         Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola – Rakalj
            d)         Prijedlog zaključka o dovršetku sanacije eksploatacijskog polja tehničko – građevnog kamena "Podrola"
 
15.       Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva Uljanik d.d. za financiranje Nov. 513, 514 i 515, a čiju gradnju je ugovorilo društvo Uljanik d.d.
 
16.       Godišnje izvješće o radu Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca za 2014. godinu
 
17.       Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju
 
18.       Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za malo i lako oružje
 
19.       Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta „Omanovac“ u k.o. Kraguj
 
20.       Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 15. rujna 2005. godine, u vezi s dodjelom Vojarne Nikola Šubić Zrinski u Čakovcu   Međimurskoj županiji
 
21.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o darovanju nekretnina Općini Župa dubrovačka
 
22.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
            a)         Gradu Našicama za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar
            b)         Gradu Županji za zaduženje kod Croatia banke d.d., Zagreb
            c)         Općini Virje za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 
23.       Prijedlog odluke o upotrebi dijela dobiti Agencije za lijekove i medicinske proizvode
 
24.       Prijedlog odluke o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
25.       Prijedlog odluke o određivanju pravne osobe za provođenje zaštite objekata Hrvatske narodne banke i Hrvatskog novčarskog zavoda
 
26.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
            b)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
 
27.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja ministru gospodarstva za zastupanje Republike Hrvatske na redovnoj Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d., Zagreb
 
28.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Mađarske o   jačanju suradnje u pogledu pune primjene schengenske pravne stečevine od strane Republike Hrvatske
 
29.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji u području zaštite okoliša i očuvanja prirode
 
30.       Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy:
            a)         u vezi s poslovanjem obrtnika koji obavljaju djelatnost luna parkova
            b)         u vezi s rekonstrukcijom, dogradnjom i prenamjenom objekta Ville Leve u Velom Lošinju
 
           
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u formatu ministara energetike, 8. lipnja 2015. godine
 
2.         Kadrovska pitanja
 
3.         Informacije, pitanja i prijedlozi.