252. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red sjednice:                  

1.  Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

    1.1.  Nacrti prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu za:

        a)   Hrvatske vode 
        b)   Hrvatske ceste 
        c)   Centar za restrukturiranje i prodaju 
        d)   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
        e)   Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 
        f)   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

    1.2.    Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova  izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu (konsolidirano) 
    1.3.    Obrazloženje Nacrta prijedloga izmjena i dopuni Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu
    1.4.    Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu po korisnicima proračuna
    1.5.    Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu                              

3. Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2015. godine i Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2015. godine                   

4. Nacrt prijedloga odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, s obrazloženjem
    
    4.1.    Nacrti prijedloga odluka o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika za prvo tromjesečje 2016. godine:

        a)    Hrvatskih voda
        b)    Hrvatskih cesta
        c)     Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
        d)    Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
        e)    Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
        f)    Centra za restrukturiranje i prodaju

   4.2.    Nacrt prijedloga rashoda i izdataka proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2016. godine po organizacijskoj klasifikaciji – Prilog 

    4.3.    Nacrt prijedloga rashoda i izdataka proračunskih korisnika državnog proračun Republike Hrvatske  za prvo tromjesečje 2016. godine po svim izvorima financiranja – Prilog 
    4.4.    Prijedlog računa financiranja privremenog financiranja poslova, funkcija i  programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2016. godine (analitika) – Prilog                       

5.    Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona