Telefonska sjednica Vlade

Vlada Republike Hrvatske održala je danas  telefonsku sjednicu na kojoj je donijela odluku o imenovanju Maje Sporiš, zamjenice ministrice socijalne politike i mladih, predstavnicom Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u sporu sa Sindikatom zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.
 
Vlada Republike Hrvatske suglasila se s prijedlogom miriteljice Danice Lisičar, koju je  Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, predložio u zahtjevu za pokretanje postupka mirenja, od 1. listopada 2015. godine.
 
Vlada Republike Hrvatske također je predložila Nadzornom odboru društva Croatia banka d.d. da za člana Uprave društva Croatia banka d.d. imenuje Mladena Dulibu.
 

Pisane vijesti | Priopćenja