7. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:


1.         1.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu s prijedlogom projekcija za 2017. i 2018. godinu
 
             1.2.     Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu, s prijedlogom projekcija za 2017. i 2018. godinu za:
 
                        a)      Hrvatske vode
                        b)      Hrvatske ceste
                        c)      Centar za restrukturiranje i prodaju
                        d)      Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
                        e)      Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
                        f)       Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 
            1.3.      Nacrt prijedloga državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu, s prijedlogom projekcija za 2017. i 2018. godinu (konsolidirano)
 
            1.4.      Obrazloženje prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske i prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu, s prijedlogom projekcija za 2017. i 2018. godinu
 
            1.5.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu po korisnicima proračuna 
 
            1.6.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji 
 
            1.7.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja 
 
            1.8.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu po svim izvorima financiranja 
 
            1.9.      Račun financiranja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (analitika) 
 
            1.10.    Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o faktoringu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
                                                                                                                                                        
6.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
7.         Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2014. godinu – davanje mišljenja Hrvatskome saboru
 
8.         Izvješće o primjeni Odluke o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom, za razdoblje od rujna 2014. do kraja 2015. godine
                                                                                                                                              
9.         a)      Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a
            b)      Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a
 
10.      Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe za podmirenje troškova za nabavu merkantilne pšenice
 
11.       Prijedlog zaključka u vezi s upućivanjem poziva za imenovanje člana Savjeta za nacionalne manjine
 
12.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Konferencijom o reformi javne uprave (Zagreb, 22. travnja 2016. godine)

 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
           
            a)        Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 10. i 11. ožujka 2016. godine
            b)        Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 14. ožujka 2016. godine
            c)        Vijeće za vanjske poslove (FAC), 14. ožujka 2016. godine
            d)        Vijeće za opće poslove (GAC), 15. ožujka 2016. godine

2.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske                                                                              
 
3.        Prijedlog zaključka u vezi sa zaduženjem ministarstava i drugih državnih tijela za dostavu podataka                                                                                                         
 
4.        Kadrovska pitanja
 
5.        Informacije, pitanja i prijedlozi.