17. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:


1.         a)         Prijedlog nacionalnog programa reformi                                             
            b)         Prijedlog programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.–2019. godine
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
7.         Prijedlog odluke o donošenju Nacionalne strategije za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine (EU)
 
8.         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za uređenje sustava neporeznih davanja i smanjenje neporeznih davanja

9.         a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju javnog registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture
            b)         Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu
            c)         Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

10.       Izvješće o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2015. godinu
                                                                                                                         
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
            a)         Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2015. godinu
            b)         Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2015. godinu
            c)         Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015. godinu
                                                                                                                                         
12.       Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2015. godini
 
13.       Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2015. godinu
 
14.       Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2015. godini
 
15.      Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Murter–Kornati i raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Viljevo iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
 
16.       Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika
 
17.       Prijedlog godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu
 
18.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
 
19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            a)         Tanje Vrbat Grgić, u vezi s jasličkim skupinama u javnim vrtićima u Republici Hrvatskoj
            b)         Joška Klisovića, u vezi s vanjskopolitičkim prioritetima Vlade Republike Hrvatske
            c)         dopunsko pitanje Nansi Tireli, u vezi s oporezivanjem inozemnih mirovina.
 
Materijali za točku 1. bit će objavljeni na sjednici Vlade Republike Hrvatske.
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice: 


1.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju Bilance Strateških robnih zaliha
                                                                                                                   
2.         Prijedlog odluke za davanje suglasnosti ministru gospodarstva za sklapanje ugovora o zastupanju
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu
 
4.         Kadrovska pitanja

5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.