Vlada: Osniva se ministarstvo državne imovine čime će se omogućiti čvršće i koherentnije upravljanje državnom imovinom

Predsjednik Vlade: „Ocjenjujemo da će ustrojavanje ministarstva riješiti niz problema s neiskorištenim državnim vlasništvom i stavljanjem u funkciju tog vlasništva na način da to bude korisno i za hrvatski državni proračun i za gospodarstvo“.  

S današnje 2. sjednice Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Predsjednik Vlade Andrej Plenković izvijestio je da se ovim zakonom predlaže ustrojavanje ministarstva državne imovine čime se, kazao je, daje posebni značaj upravljanju državnom imovinom, kao jednom od bitnih čimbenika gospodarskog rasta Republike Hrvatske koji je izuzetno značajan za kvalitetno punjenje prihodovne strane državnog proračuna. Podsjetio je da je Republike Hrvatska u proteklih 25 godina imala različite institucije i različite modele koji su se bavili državnom imovinom, „no ni jedan nije udovoljio zadanim ciljevima“. „Kao najveći ekonomski potencijal Republike Hrvatske, državna imovina je nedovoljno iskorištena, a upravljanje i raspolaganje državnom imovinom nisu dovoljno integrirani“, rekao je predsjednik Vlade, pojasnivši pri tom da nije uspostavljen odgovarajući registar imovine te da postojeći podaci o imovini nisu cjeloviti, a ponekad niti sasvim točni. „Ocjenjujemo stoga da će ustrojavanje ministarstva omogućiti čvršće i koherentnije upravljanje državnom imovinom i riješiti niz problema s neiskorištenim državnim vlasništvom i stavljanjem u funkciju tog vlasništva na način da to bude korisno i za hrvatski državni proračun i za gospodarstvo“, zaključio je predsjednik Vlade.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić pojasnio je da će se preoblikovanjem Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u ministarstvo omogućiti uspostava odgovarajuće upravljačke strukture nužne za efikasno obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje i raspolaganje državnom imovinom. Dodao je da se Prijedlogom zakona predlaže izmijeniti i uskladiti djelokrug Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva turizma, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva zdravstva, Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Državnog zavoda za statistiku.
 
Hrvatskom saboru upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave. Predmetnim Prijedlogom zakona predlaže se utvrditi da će predstojnici dosadašnjih državnih ureda, privremeno, do imenovanja državnih tajnika središnjih državnih ureda, obnašati dužnost državnog tajnika središnjeg državnog ureda.
 
Ministar financija Zdravko Marić predstavio je Zaključak u vezi provedbe porezne reforme. Vlada Republike Hrvatske ističe osobitu važnost provedbe temeljnih ciljeva određenih  Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. na području razvoja poduzetništva kroz pravovremenu provedbu cjelovite porezne reforme. Stručna radna skupina za provođenje revizije poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske koja je imenovana od ministra financija Odlukom o osnivanju Stručne radne skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske od 23. ožujka 2016. godine obavila je cjelovitu analizu poreznog sustava Republike Hrvatske te je ocijenila utjecaj postojećih zakonskih rješenja na konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
 
Ministarstvo financija je na temelju analize iz točke 2. ovoga Zaključka predložilo nova zakonska rješenja s ciljem uspostave stabilnog, održivog, jednostavnog i konkurentnog poreznog sustava, uz procjenu učinaka predloženih promjena. Navedenim Zaključkom daje se suglasnost da se, zbog kratkoće roka proizašlog iz objektivnih okolnosti, iz postupka procjene učinka propisa izuzmu nacrti prijedloga zakona koji će se mijenjati i dopunjavati u provedbi cjelovite porezne reforme, a za koje je postupak prethodne procjene pokazao da imaju učinak na konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
 
Nacrti prijedloga zakona koji se na temelju točke 4. ovoga Zaključka izuzimaju iz postupka procjene učinka propisa su: Prijedlog zakona o porezu na dohodak, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Prijedlog zakona o  porezu na promet nekretnina, Prijedlog zakona o lokalnim porezima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Vlada Republike Hrvatske zadužuje Ministarstvo financija da u nacrte prijedloga zakona iz točke 5. ovoga Zaključka ugradi odgovarajuću odredbu sukladno kojoj će Ministarstvo financija u roku od dvije godine provesti naknadnu procjenu učinaka propisa, a Ministarstvo financija se zadužuje da o naknadno provedenoj procjeni učinaka propisa izvijesti Vladu Republike Hrvatske.
 
Donesena je Odluka o osnivanju Savjeta za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima. Člankom 2. stavkom 2. Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom od 19. travnja 1996. godine propisano je da „Vlada Republike Hrvatske može svojom odlukom osnovati posebna tijela radi obavljanja poslova suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom“. Ministar pravosuđa Ante Šprlje izvijestio je da je, radi imenovanja nove Vlade Republike Hrvatske, potrebno donijeti i novu Odluku o osnivanju Savjeta za suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom i drugim međunarodnim sudovima. S obzirom da je potrebno zadržati dosadašnju razinu, predsjednik se bira po poziciji, a članovi po funkciji.  Tako će na čelu Savjeta biti predsjednik Vlade Andrej Plenković, a članovi potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, ministar pravosuđa Ante Šprlje te ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević predstavio je Odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga strategije nacionalne sigurnosti, rekavši pri tom da se za nositelja izrade Nacrta prijedloga strategije određuje se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, a članovi Povjerenstva su predstavnici državnih tijela. Povjerenstvo se zadužuje da do 30. travnja 2017. izradi Nacrt prijedloga strategije nacionalne sigurnosti radi upućivanje u javnu raspravu.

Također, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstićević predstavio je i Odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti te se nositeljem izrade Nacrta prijedloga strategije određuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, a članovi Povjerenstva su predstavnici državnih tijela. Povjerenstvo se zadužuje da do 30. travnja 2017. izradi Nacrt prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti i da ga uputi u javnu raspravu.
 
Donesena je i Odluka o pružanju pomoći palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku putem Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA). Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier podsjetio je da je u Kairu 12. listopada 2014. godine održana Donatorska konferencija za Gazu na kojoj je iskazana namjera Republike Hrvatske za razvojnom suradnjom s Palestinskom upravom posredstvom Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA). Nadalje, kazao je potpredsjednik Vlade Stier, Republika Hrvatska iskazala je namjeru da u razdoblju 2014. – 2017. uplati ukupno 200.000,00 USD. te je  Vlada Republike Hrvatske u 2014. godini donijela Odluku o isplati 50.000,00 USD.  U cilju ispunjenja preostalog iznosa iskazane namjere, odnosno obaveze preuzete za 2016. godinu, donesena je Odluka kojom bi se regulirala isplata u iznosu od 100.000,00 USD, u svrhu nabave računalne opreme za osnovne škole.
 
Na kraju, prihvaćen je i Memorandum o razumijevanju o suradnji na području luka i lučkih industrijskih parkova između Nacionalne komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine i Ministarstva gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.
 
 
 
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade