Priopćenje sa zatvorenog dijela 6. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 6. sjednice Vlade Republike Hrvatske, usvojena su stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to za Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir (COMPET), 28. – 29. studenoga 2016. godine te za Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 28. studenoga 2016. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.             
 
Vlada je odgovorila na Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 30. rujna 2016. godine, br. 2014/4257, u vezi s uslugama na unutarnjem tržištu, zatim na Dodatno pismo službene obavijesti Europske komisije od 30. rujna 2016. godine, br. 2016/2008, u vezi s očuvanjem prirodnih staništa i divlje faune i flore te na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 30. rujna 2016. godine, br. 2016/2096, u vezi s produbljivanjem prekogranične suradnje. Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Usvojen je Pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu        . Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade vlada.gov.hr.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Tako je mr.sc. Marija Vučković imenovana državnom tajnicom u Ministarstvu poljoprivrede.
 
Za državnu tajnicu u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Vlada je imenovala Spomenku Đurić. U istom je ministarstvu Vlada razriješila Sonju Čikotić dužnosti zamjenice ministrice te mr.sc. Mariju Vučković dužnosti pomoćnice ministra radi odlaska na novu dužnost.
 
Vlada je razriješila pomoćnike ministra unutarnjih poslova Stjepana Lončaricu, Joška Dorića i mr.sc. Mišu Faletara. Također je državnim tajnikom imenovala Stjepana Lončaricu, a pomoćnicima ministra Joška Dorića i Josipa Paradžika.
 
Sanju Mišević Vlada je imenovala državnom tajnicom u Ministarstvu pravosuđa.
 
Vlada je razriješila zamjenicu ministrice kulture dr.sc. Anu Lederer te imenovala Krešimira Partla državnim tajnikom u Ministarstvu kulture, a Maricu Mikec pomoćnicom ministrice.
 
Razriješeni su dosadašnji pomoćnici ministra u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Zdeslav Matić, Boris Hajduković i mr.sc. Ivan Sertić, a novim pomoćnikom ministrice imenovan je Zvonimir Novak.
 
Razriješen je zamjenik ministra znanosti i obrazovanja mr.sc. Hrvoje Šlezak, a državnim su tajnicima u Ministarstvu znanosti i obrazovanja imenovani mr.sc. Hrvoje Šlezak i doc.dr.sc. Matko Glunčić.
 
Državnim tajnikom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture imenovan je Tomislav Mihotić.
 
Zdravko Jakop razriješen je dužnosti pomoćnika ministra obrane i istodobno imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu obrane.
 
Nikola Mažar razriješen je dužnosti predstojnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koji je ujedno imenovan državnim tajnikom toga Ureda.
 
Danijelu Škugoru povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, te mu je istovremeno dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva državne imovine, do imenovanja glavnog tajnika Ministarstva državne imovine, temeljem provedenog javnog natječaja, a najduže do šest mjeseci.
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, Tomislav Boban, Leo Prelec, prof.dr.sc. Saša Drezgić, Robert Pauletić, Miro Škrgatić, Tugomir Majdak i Ivan Vukić. Novim predsjednikom imenovan je dr.sc. Goran Marić, a članovima, kao nadležnim državnim tajnicima ministarstava po položaju, imenovani su Mario Antonić, Željko Tufekčić, Frano Matušić, mr.sc. Maja Markovčić-Kostelac, Tugomir Majdak i Ivan Vukić.
 
Razriješeni su dosadašnji članovi  Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Ante Šprlje, dr. sc. Zdravko Marić, Lovro Kuščević, prof. dr. sc. Davor Romić, Antun Kliman i Josip Buljević. Novim članovima, koji su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada, te ministar pravosuđa, ministar financija, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, ministar poljoprivrede, ministar turizma i ministar obrane po položaju, imenovani su dr.sc. Martina Dalić, Ante Šprlje, dr. sc. Zdravko Marić, Lovro Kuščević, Tomislav Tolušić,
Gari Cappelli i Damir Krstičević. Dr.sc. Goran Marić određen je ministrom koji će sudjelovati u radu Povjerenstva.
 
Dosadašnji predsjednik i član Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Tomislav Tolušić i Juraj Ivanković, razriješeni su dužnosti. Novom predsjednicom Upravnog vijeća koja je po položaju ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije imenovana je Gabrijela Žalac, a članicom, koja je predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije imenovana je Nikolina Klaić. Također, radi odlaska na novu dužnost, razriješena je zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Nataša Mikuš Žigman.
 
Gabrijela Žalac imenovana je predsjednicom, po položaju, Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, dok je istovremeno dosadašnji predsjednik Tomislav Tolušić razriješen te dužnosti.
 
Razriješena je dosadašnja predsjednica te članovi Upravnog vijeća Agencije za opremu pod tlakom, Đurđica Vukovarac, Domagoj Validžić i mr. sc. Hrvoje Buljan. Novim predsjednikom imenovan je Robert Blažinović, a članovima Đurđica Vukovarac, doc. dr. sc. Ante Rezo te Domagoj Validžić.
 
Imenovani su novi stalni članovi Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata. Tako se predsjednicom povjerenstva imenuje dr.sc. Martina Dalić, a članovima Lovro Kuščević, Ante Šprlje, dr. sc Slaven Dobrović i dr. sc. Goran Marić.
 
Izmijenjena je Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 104/16), jer se mijenjaju nazivi i dužnosti čelnika ministarstava i to dr. sc. Martine Dalić, potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta i dr. sc. Gorana Marića, ministra državne imovine.
 
Dr. sc. Zdravko Marić razriješen je pa ponovo imenovan predsjednikom Skupštine Hrvatska lutrija d.o.o., koji je ministar financija po položaju. Razriješeni su dosadašnji članovi Skupštine prof. dr. sc. Predrag Šustar i dr. sc. Zlatko Hasanbegović, a novim članovima, koji su po položaju ministar znanosti i obrazovanja i ministrica kulture, imenovani su prof. dr. sc. Pavo Barišić te dr. sc. Nina Obuljen Koržinek.
Također, dr.sc. Zdravko Marić razriješen je pa ponovo imenovan predsjednikom Upravnog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine, kao ministar financija po položaju. Dosadašnji članovi, Ante Šprlje, dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, prof. dr. sc. Davor Romić i Lovro Kuščević, razriješeni su dužnosti. Novim članovima, koji su po položaju ministar pravosuđa, ministar uprave, ministar poljoprivrede i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, imenovani su Ante Šprlje, dr. sc. Ivan Kovačić,
Tomislav Tolušić i Lovro Kuščević.
 
I na kraju, radi isteka mandata razriješene su dosadašnje članice Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Nikolina Ptiček, Ivana Matovina te Ivana Ravlić Ivanović. Trima novim članovima, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske kao predstavnike Ministarstva financija, imenovani su Danka Mihaljević, Ivana Ravlić Ivanović te Stipe Župan.

Pisane vijesti