Održana 8. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Ministar Gari Cappelli predstavio je Prijedlog zakona kojim se ugostiteljima produžuju rješenja za rad u objektima koja se legaliziraju. Predsjednik Vlade kazao je da će to imati pozitivne učinke na turističku ponudu i pripremu nadolazeće turističke sezone.

S današnje 8. sjednice Vlade Republike Hrvatske, Saboru je upućen Prijedlog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, kojim će se implementirati Direktiva EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te osigurati provođenje Uredbe EU o on-line rješavanju potrošačkih sporova. Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta pojasnila je da je svrha navedenog Prijedloga zakona potrošačima osigurati pristup jednostavnim, učinkovitim, brzim i jeftinijim načinima rješavanja svih domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova putem tijela koja će udovoljavati Zakonom propisanim kriterijima, što će pridonijeti povećanju svijesti potrošača te povećanju povjerenja trgovaca i potrošača u jedinstveno tržište. Nadalje, osiguravanjem pristupa jednostavnim, učinkovitim, brzim i jeftinim načinima rješavanja domaćih i prekograničnih on-line i offline potrošačkih sporova, pridonijet će se povećanju svijesti potrošača o njihovim pravima te povećanju povjerenja trgovaca i potrošača u jedinstveno tržište, što će imati učinak na gospodarstvo u cjelini povećanjem nacionalnih i prekograničnih transakcija.
 
Državni tajnik u Ministarstvu financija Željko Tufekčić predstavio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu. Ključna novina koja se uvodi ovim  Zakonom je ukidanje obvezne primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana kako bi se postiglo rasterećenje za poduzetnike. Predlaže se i jasnije propisivanje odredbi u vezi kontrole vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava slijedom brojnih upita poduzetnika, a i kako bi se izbjegle nejasnoće oko primjene istih. Novina je i vraćanje roka za predaju financijskih izvještaja za javnu objavu na 30. lipnja kako bi poduzetnici imali dovoljno vremena za izradu bilješki, a revizori za obavljanje poslova revizije. Nadalje, u cilju smanjenja broja poduzetnika koji ne ispunjavanju svoju obvezu i predaju propisanu dokumentaciju Financijskoj agenciji za javnu objavu propisano je da će Financijska agencija sastaviti popis takvih poduzetnika i objaviti ga na svojoj mrežnoj stranici. Također, Financijska agencija pokretat će prekršajne postupke protiv takvih poduzetnika, točnije donositi prekršajne naloge sukladno odredbama Prekršajnog zakona.
 
Hrvatskom saboru upućen je i Prijedlog zakona o nabavi i registraciji oružja građana, kojim se regulira dio materije iz važećeg Zakona o oružju koji se odnosi na postupak nabave i registracije oružja koje građani nabavljaju za civilne potrebe, postupanje s tim oružjem i streljivom, postupak u slučaju smrti vlasnika oružja, okolnosti pod kojima se od građana oduzima oružje i streljivo te nošenje oružja preko državne granice. Prijedlog zakona usklađuje se s Direktivom o nadzoru nabave i posjedovanja oružja koja predlaže određivanje kategorije vatrenog oružja čija bi nabava i držanje za građane bila zabranjena ili bi zahtijevala odobrenje ili prijavu. Ministar Vlaho Orepić izvijestio je da je dobna granica za nabavu oružja  21 godina, uz iznimke policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih tijela i zaštitara koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članova sportske streljačke udruge koji se aktivno natječu u streljaštvu i osoba s položenim lovačkim ispitom koji mogu nabavljati oružje s navršenih 18 godina života. Prijedlogom zakona definirano je da opravdani razlog za nabavu oružja radi osobne sigurnosti ima osoba koja dokaže da je njena osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da joj za njezino osiguranje treba oružje, a aktivnostima i mjerama institucija sigurnosti ili drugim mjerama se ne bi mogla osigurati dostatna zaštita.  Kao dokaz da je njena osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da joj za njezino osiguranje treba oružje osoba mora navesti konkretne prijave napada ili prijetnji koje je prijavljivala policiji i koje su zabilježene u policijskim evidencijama.
 
Ministar turizma Gari Cappelli predstavio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se produžuje rok važenja privremenih rješenja izdanih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarno stanje nije usklađeno sa stanjem u zemljišnim knjigama. Ministar Cappelli pojasnio je da prema važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti takva privremena rješenja mogu važiti najdulje do 31. prosinca 2016. godine. Produženjem roka omogućit će se nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga temeljem već izdanih privremenih rješenja, ali i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Prema dosadašnjoj dinamici trajanja navedenih postupaka rok, 31. prosinca 2020. godine, do kojeg se Prijedlogom zakona predlaže produžiti trajanje privremenih rješenja ocjenjuje se odgovarajućim. „Predloženo zakonsko rješenje predstavlja pozitivnu vijest za ugostitelje i imat će pozitivne učinke na turističku ponudu i pripremu turističke sezone u 2017. godini“, kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.
 
Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac govorila je o Nacrtu prijedloga zakona kojim se predlaže potvrđivanje Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, koji je potpisan u Zagrebu, 30. lipnja 2015. godine. Kazala je da Okvirni sporazum predstavlja pravnu osnovu za povlačenje i bespovratno korištenje financijskih sredstava u okviru švicarskog financijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost švicarskog financijskog mehanizma za razdoblje od datuma potpisa projektnog sporazuma do 31. svibnja 2017. godine iznosi 369.088,408,00 kuna, dok vrijednost iznosa švicarskog doprinosa iz švicarskog financijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj predviđenog Okvirnim sporazumom je 313.725.150,0 kuna, a ostatak će osigurati tijela državne uprave u svojim proračunima. Vrijednost koja je predviđena sufinanciranjem iz državnog proračuna iznosi 55.363.258,00 kuna. Okvirnim sporazumom definirana su područja u koje će se usmjeriti pomoć Hrvatskoj u okviru financijskog mehanizma, a to su: promicanje ekonomskog razvoja i poboljšanje uvjeta rada, poboljšanje socijalne sigurnosti i zaštita okoliša te poboljšanje javne sigurnosti i jačanje civilnog društva. 
 
Govoreći o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e, državni tajnik u Ministarstvu financija Željko Tufekčić kazao je da je navedeni Sporazum potpisan 20. ožujka 2015. godine u Zagrebu. Njime se uređuje automatska razmjena informacija o računima rezidenata jedne države u financijskim institucijama druge države. Naveo da je cilj Sporazuma uočavanje i izbjegavanje porezne utaje te unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini uzajamnom pomoći u poreznim stvarima na temelju učinkovite infrastrukture za automatsku razmjenu informacija.
 
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo nad svečanosti obilježavanja 25. godišnjice osnivanja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, koja će se održati 9. prosinca 2016. godine u Zagrebu.
 
Između ostalog, donesena je Odluka o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, a prihvaćen je i Zaključak u vezi s upućivanjem poziva za imenovanje člana Savjeta za nacionalne manjine. 

Foto: Hina 
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade