Održana 13. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. „Riječ je o izrazito važnom zakonu i suzbijanju jednog negativnog fenomena nasilja u obitelji protiv kojeg se Vlada tijekom cijelog svog mandata treba najoštrije boriti“, naglasio je predsjednik Vlade Plenković.

Danas je u Banskim dvorima održana 13. sjednica Vlade Republike Hrvatske.
 
Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Njime se, pojasnio je ministar pravosuđa Ante Šprlje, propisuje definicija žrtve nasilja u obitelji i prenose odredbe Direktive o pravima žrtava i odredbe Konvencije, posebno članka 56. koji govori o mjerama zaštite. Nadalje, propisuju se i određene obveze za nadležna tijela u postupanju prema žrtvi nasilja u obitelji – obzirno postupanje, poučavanje o njenim pravima na njoj razumljiv način, obveza uvjerenja da je pouku o pravima žrtva razumjela, skrb o pravima žrtve tijekom postupka i dr. Također, istaknuo je ministar propisana su posebna prava u odnosu na dijete žrtvu nasilja u obitelji. Definicija nasilja u obitelji izmijenjena je u odnosu na važeći Zakon, a izmijenjena je i definicija članova obitelji po uzoru na Kazneni zakon, ali i propisana primjena na bliske osobe, čime je propisan širi krug osoba na koje se primjenjuje zaštita u odnosu na krug osoba na čiju zaštitu obvezuje Konvencija. „Riječ je o izrazito važnom zakonu i suzbijanju jednog negativnog fenomena nasilja u obitelji protiv kojeg se Vlada tijekom cijelog svog mandata treba najoštrije boriti“, naglasio je predsjednik Vlade Plenković.
 
Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ravnopravnosti spolova, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić, kazala je da se izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti spolova predlažu radi potrebe dodatnog usklađivanja odredbe koja se odnosi na zaštitu od viktimizacije s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Predmetnim izmjenama omogućuje se šira zaštita svih onih osoba koje su prijavile diskriminaciju, nazočile diskriminaciji ili odbile nalog za diskriminatornim postupanjem odnosno koje su na bilo koji način svjedočile u postupku zaštite od diskriminacije ili na drugi način sudjelovale u bilo kojem postupku vođenom povodom diskriminacije na osnovu spola. Isto tako, predloženim normativnim rješenjem pridonijet će se zaštiti od stavljanja u nepovoljniji položaj svih onih koji su u dobroj vjeri upozorili javnost na slučaj diskriminacije.
 
Ministar financija Zdravko Marić predstavio je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Karlovačkoj, Koprivničko- križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj, Virovitičko-podravskoj, Zadarskoj i Zagrebačkoj županiji te Gradu Zagrebu. Sredstva državnog proračuna daju se kao pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda po jedinicama lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna.
 
Na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Općini Škabrnja odobren je iznos od 2.000.000,00 kuna, za sufinanciranje izgradnje općinske zgrade s Memorijalnim centrom u Škabrnji.
 
Prihvaćeno je i pokroviteljstvo nad Devetom međunarodnom konferencijom „Sigurnost gradova - SIGG 2017.: Adriatic City Security Conference 2017.“ , koja će se održati 16. i 17. ožujka 2017. godine u Šibeniku.
 
Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske. Također, doneseni su i zaključci o prihvaćanju Nacrta Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te Nacrta sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama. „Ovim razgovorima vodili smo se željom da se u 2017. povećaju plaće državnih službenika i namještenika i možemo biti zadovoljni činjenicom da ćemo, u skladu s dogovorima koje smo postigli, plaće državnih službenika i namještenika povećati u tri faze. Prva će biti 1. siječnja, druga 1. kolovoza i treća 1. studenoga“, kazao je ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić.
 
Predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitao je ministrima koji su sudjelovali u razgovorima, istaknuvši kako su oni poticajni za nastavak razgovora sa sindikatima javnih službi. „Nastavit ćemo pregovore u dobroj vjeri tražeći rješenja koja su financijski održiva u kontekstu planiranih proračunskih sredstava“, rekao je.
 
Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je u utorak, zajedno s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem, uručio ključeve 105 osobnih vozila 100%-tnim hrvatskim ratnim vojnim invalidima I. skupine, za što je utrošeno 15 milijuna i 750 tisuća kuna. Zahvalio je Vladi Republike Hrvatske na potpori koju iskazuje prema hrvatskim braniteljima, osobito prema najtežim stradalnicima Domovinskog rata. „Ovo je jedna od mjera koja zasigurno pridonosi povratku povjerenja hrvatskih branitelja u politiku i ističe njihove zasluge u stvaranju samostalne Republike Hrvatske“, naglasio je ministar.
 
 
 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade