14. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. a) Prijedlog godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu
b)  Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2017. godinu 
c)  Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2017. godinu  

2.  Prijedlog uredbe o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 

3.  Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama 

4.  Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine  

5.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (EU) 

6.  Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka  

7.  Prijedlog uredbe o izmjeni Zakona o tržištu kapitala  

8. a)  Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2015. godini  
b)  Prijedlog odluke o prestanku koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin d.o.o.  

9.  Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2015. godinu 

10.  Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. Godine

11.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun
Republike Hrvatske za 2016. Godinu

12.  Prijedlog odluke o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini 

13.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka Ugovoru o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru  

14.  Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe 

15.  Prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu:  
a)  Ministarstva obrane
b)  Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

16.  Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi 

17.  Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za prijavu kandidata za predsjednika i sedam članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje  

18.  Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka

19.  Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem 10. Dana mimoza i Nacionalnog dana borbe protiv raka, koncertom "4 tenora i prijatelji", te 50. obljetnicom osnivanja i rada Hrvatske lige protiv raka (Zagreb, siječanj i veljača 2017. godine)

20.  Prijedlog odluke o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu ROYAL CASINO d.o.o. 

21.  Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak: 
a)  Općini Čeminac 
b)  Općini Sveti Filip i Jakov   

22.  Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu: 
a)  Vrhbosanskoj nadbiskupiji, iz Sarajeva
b)  udruzi Europske sveučilišne igre Zagreb – Rijeka 2016

23.  Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje Maria Habeka, u vezi s potporama za novorođeno dijete