25. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1.          Nacrt prijedloga zakona o procjeni učinaka propisa                                          
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                  
 
3.          Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona (EU)           
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (EU)                                                                                             
 
5.         Nacrt prijedloga  zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o cestama              
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici (EU)
                                                                                                                                          
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem                       
 
8.         Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Nacrta temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama                                                        
 
9.         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
                                                                                                                                   
10.       a)       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala
 
                                              
b)      Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe i školjaka u akvatoriju Vrgadskog kanala - polje 1                                           
 
11.       Prijedlog odluke o pružanju logističke potpore i pomoći pri snimanju filma o Domovinskom ratu                                                                                                   
 
12.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o „Nagradi Iso Velikanović“                        
 
13.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o suradnji na području obrane  
 
14.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o unaprjeđenju bilateralne, obrambene i sigurnosne suradnje
                                                                                                                            
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2015.                                                                                                                     
b)         Prijedlog zaključka o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14) – (predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u Hrvatskome saboru)                                     
 
16.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za prosinac 2016. godine                                     
 
17.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom za 2015. godinu                                                                                
 
18.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)dr. sc. Branimira Bunjca, u vezi s dostavom dokumentacije koja se odnosi na društvo INA – Industrija nafte d.d.                                                                 
b)Bojana Glavaševića i Peđe Grbina, u vezi s poslovanjem Uber servisa u Republici Hrvatskoj                                                                                                            
c)Franka Vidovića, u vezi s namjerom davanja koncesije radi gospodarskog korištenja benzinske postaje na Obali hrvatske mornarice u luci Šibenik.
 
 


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 9. i 10. ožujka 2017. godine   
                                                                                                                                    
2.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. za ugovaranje prolongata:
 
a)         okvirnog sporazuma s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb
b)         višenamjenskog revolving limita s Raiffeisenbank Austria d.d, Zagreb
c)         višenamjenskog okvira sa Societe Generale-Splitska banka d.d., Split
d)        okvirnog ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb                        
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi za mjesec veljaču 2017.         
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu
                  stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                                         
 
5.         Kadrovska pitanja
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.