Sjednica Vlade Republike Hrvatske


 Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 11. svibnja 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom                                                                                                                    
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova (EU)                                                                                                        
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (EU)                                                                                                                       
4.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
 
5.         Prijedlog odluke o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine                                                                  
 
6.         Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu                                                                 
 
 
7.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti:
 
  1. Gradu Novalji za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
  2. Gradu Županji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d.          
 
8.         Prijedlog odluke o proglašenju "Hrvatskog dana osviještenosti o debljini" (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                   
 
9.         Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za ožujak 2017. godine                                             
 
10.       Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2016. godini                                                    
 
11.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog povjerenstva za olakšice za 2016. godinu 
                                                                                                                                          
12.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u okviru Gospodarskog pojasa Put svile i Inicijative „Jedan pojas, jedan put“                 
 
13.       Prijedlog zaključka o potpisivanju Programa suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2017. - 2019.     
                                                                                                                          
14.       Prijedlog zaključka o imenovanju izaslanstva Republike Hrvatske na 106. zasjedanju Međunarodne konferencije rada (Ženeva, 5. lipnja do 16. lipnja 2017. godine)     
 
15.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 8. Internacionalnim festivalom animiranog filma djece i mladih Varaždin (30. svibnja do 4. lipnja 2017. godine).                                                                                  
                                                          
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 11. svibnja 2017. godine
b)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 11. svibnja 2017. godine                                                                                                   
c)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 15. svibnja 2017. godine                      
            d)        Vijeće za opće poslove (GAC), 16. svibnja 2017. godine                                      
 
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće                                              
             
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće           
 
4.         Kadrovska pitanja
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 

Najave