Priopćenje sa zatvorenoga dijela 39. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 38. sjednice, Vlada je dala odgovor na tužbu Upravnome sudu u Zagrebu u upravnome sporu protiv rješenja o razrješenju dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Također, Vlada je dala ovlast za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu.

Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom članka 29. stavka 2. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, br. 133/13, 151/13 i 20/14). Vlada predlaže Ustavnome sudu da ne prihvati navedeni prijedlog. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.

Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:  http://bit.ly/2rnJjSu  (zakonski prijedlozi) i http://bit.ly/2rnuT4C (podzakonski prijedlozi).

Vlada je imenovala  članice i zamjensku članicu Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o poljoprivredi u području kvalitete hrane, kao predstavnice Ministarstva poljoprivrede. Članicama su imenovane mr. sc. Jasminka Kelemen-Klarić, Vesna Kostanjevečki, i Renata Matić, a zamjenskom članicom Kristina Sušanj.

Članovima Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima kao predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Vlada je imenovala Jasnu Jurčević, mr. sc. Đuku Marića i Željka Vujevu.

Vlada je zamjenikom stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju i predstavnikom Republike Hrvatske u Odboru zamjenika stalnih predstavnika pri Europskoj uniji (COREPER I), s danom 1. srpnja 2017. godine, na razdoblje od četiri godine, imenovala Gorana Štefanića. 

Pisane vijesti