Sjednica Savjeta za nacionalne manjine

U petak, 18. svibnja 2007. godine, u 11,00 sati, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, održat će se sjednica Savjeta za nacionalne manjine.
Dnevni red:


1. Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2007. godine – prezentacija javne kampanje povodom manjinskih izbora
2. Razno


Sjednica je otvorena za predstavnike medija
Najave