67. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Otvoreni dio sjednice

1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji                                                                                             
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi                                                                         
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave                                                                                   
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o reviziji (EU)                                            
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
                                                                                                                                              
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o Umirovljeničkom fondu                                                                                                                                    
7.          a)        Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o radu (EU)                        
             b)        Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima (EU)                                                    
 
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora                                            
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                     
 
10.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                              
 
11.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                    
 
12.       Prijedlog odluke o zaduženju Republike Hrvatske izdavanjem euroobveznica 
                                                                                                                                    
13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine                                                                                                                            
14.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine
                                                                                                                                       
15.       Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. - 2021.                                                                               
 
16.       Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica izdavatelja HNK Hajduk š.d.d., Split                                                                            
17.       a)         Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave                      
            b)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu
           Ministarstva mora, prometa i infrastrukture                                                                                                                                                                                    
18.       Prijedlog odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja programa PHARE, IPA (komponenta I.) i Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj                                    
           
19.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                            
20.       Prijedlog zakona o dopuni Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru) – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                                                           
21.       Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za razdoblje svibanj –listopad 2017.                                                                                                     
22.       Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2016. godinu                                 
 
23.       Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta troškova života za Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Koreji                                             
 
24.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2017. - 2019.       

Zatvoreni dio sjednice

1.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:
 
  1. Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2017/2038, u vezi sa zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa
  2. Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2017/0102, u vezi s plastičnim vrećicama
  3. Pisma službene obavijesti Europske komisije, broj 2017/0471, 2017/0472 i 2017/0473, u vezi s  tržištem financijskih usluga
  4. repliku Europske komisije u predmetu C-381/17,  u vezi s potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine
  5. repliku Europske komisije u predmetu C-415/17, u vezi sa zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja               
 
2.         Prijedlog odluke o plaćama dužnosnika i zaposlenika Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, te radnim mjestima dužnosnika i službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (vrlo tajno)    
                                                
3.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)   
                                                                                                                                     
4.         Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)                       
                                  
5.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu                                         
 
6.         Kadrovska pitanja

7.         Informacije, pitanja i prijedlozi