Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske
 
Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 18. siječnja 2018. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
 
1.          a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o patentu
b)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o žigu
c)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu
d)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
e)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda                                                                                                           
                                                                                                     
2.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona  
 
3.         Izvješće o primjeni Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku – Agrokor d.d. za period do 10. siječnja 2018. godine                                                                                                               
4.         Prijedlog uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu                                                                     
 
5.         5.1.      Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu            
            5.2.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini                                                                            
5.3.      Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. godini                                                                
5.4.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini                                        
5.5.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini                                                      
5.6.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini             
5.7.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini
                                                                              
6.         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi razvoj   
 
7.         Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija                                                             
 
8.         Prijedlog odluke o  prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2018. godini                                                                                     
 
9.          Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora temeljem okvirnog sporazuma za nabavu poštanskih usluga za Grupu A za potrebe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje                                                                             
 
10.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona (predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru)                                         
b)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru)                                                                                                
            c)         Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)                                       
d)         Prijedlog zakona o minimalnoj plaći, s Konačnim prijedlogom zakona  (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                
e)         Izvješće o radu Upravnog vijeća HINE za 2016. godinu            
 
11.       Izvješće o radu Ureda za ravnopravnost spolova u 2016. godini            
 
12.        Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Magellanes, Republika Čile o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti
b)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Zagreb, Republika Hrvatska i Fakulteta humanističkih znanosti i umjetnosti Nacionalnog sveučilišta u Rosariju, Republika Argentina o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti
c)         Sporazumom između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Fakulteta za filozofiju i književnost Sveučilišta u Buenos Airesu, Argentinska Republika, o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti           
 
13.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         proslavom svečane 50. obljetnice izvođenja predstave "Stilske vježbe" (Zagreb, 28. siječnja 2018. godine)                                                               
b)         15. državnim stručnim skupom "Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti" (Dubrovnik, 29. siječnja do 1. veljače 2018. godine).                                                                                                                                                
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 22. siječnja 2018. godine  
b)        Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 23. siječnja 2018. godine                                                                                                         
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti:
 
a)         broj 2017/0529, u vezi s gorivima i obnovljivim izvorima       
b)         broj 2017/0530, u vezi s pravima pomoraca                   
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                      
                                              
4. Kadrovska pitanja
 
5.Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
 

Najave