Ministar Bošnjaković: Želimo nastaviti dobre trendove u pravosuđu i povećati njegovu dostupnost građanima

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković održao je u Banskim dvorima konferenciju za medije na kojoj je dodatno pojasnio šest zakonskih prijedloga iz svog resora, koje je Vlada s današnje sjednice uputila Hrvatskom saboru.

Riječ je o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Raspravljen je i Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova te Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništva, a Saboru je upućen i Prijedlog zakona o državnom odvjetništvu i Prijedlog zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.

Ministar je novinarima kazao da se radi o mini pravosudnoj reformi, naglasivši da se ovim paketom zakona želi nastaviti dobre trendove u pravosuđu vezano za smanjivanje broja neriješenih predmeta.

Kao važnu mjeru, naveo je spajanje prekršajnih sa općinskim sudovima u kojima će i dalje biti prekršajni odjeli, podsjetivši da se broj predmeta na prekršajnim sudovima bitno smanjuje iz godine u godinu tako da suci nisu dovoljno iskorišteni s obzirom na broj predmeta.

„Na taj način ćemo postići da budemo brži i kvalitetniji rješavanjem većeg broj predmeta“, kazao je ministar.

U okviru te mjere, nastavio je ministar Bošnjaković, izražena je naša želja da pravosuđe bude dostupnije građanima jer se jača uloga stalnih službi izvan sjedišta sudova. Pojasnio je da su građani prije morali doći centar, što im stvara dodatne troškove. Sada se predlaže da se sve procesne radnje provode u okviru stalnih službi izvan sudova, odnosno da je predsjednik Suda dužan organizirati provođenje rasprave u stalnim službama izvan sjedišta Suda.

Ministar je istaknuo nezadovoljstvo načinom imenovanja sudaca i nepoštivanja bodovne ljestvice, uzevši za primjer da se npr. izabere sudac sa 70. mjesta, a ne netko tko je bio visoko na bodovnoj ljestvici. Stoga se, rekao je, izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću propisuje da je DSV dužan u roku šest mjeseci od raspisivanja javnog poziva imenovati suca, vodeći računa, uz ostalo, o bodovima s rang ljestvice.

Važnim je ocijenio da se reformom jača i neovisnost pravosuđa jer ministar više neće moći, kao do sada, imenovati v.d. predsjednika suda ako predsjednik negdje nije izabran, već se prepušta da se to regulira unutar samog pravosuđa.

Izvijestio je i da se ukida odredba da ministar daje mišljenje u procesu imenovanja predsjednika sudova.

Ministar Bošnjaković kazao je da se mijenjaju i odredbe vezane za izbor predsjednika Vrhovnoga suda i izbor glavnog državnog odvjetnika jer dosad nisu bile jasno definirane.

Što se tiče izbora predsjednika Vrhovnoga suda, pojasnio je da Državno sudbeno vijeće šest mjeseci prije isteka njegova mandata raspisuje javni poziv, a kandidature se, zajedno s programima i planovima rada, dostavljaju Uredu predsjednice Republike, koja sve te kandidature dostavlja na mišljenje saborskom Odboru za pravosuđe i općoj sjednici Vrhovnoga suda. Nakon što Ured predsjednice dobije mišljenje, predsjednica Republike predlaže kandidata Saboru.

Ministar je rekao da je slična procedura i kod izbora Glavnog državnog odvjetnika. Tako javni poziv raspisuje državno odvjetničko vijeće, upućuje sve materijale Vladi, a Vlada, kao i do sada, predlaže Saboru imenovanje glavnog državnog odvjetnika.

„Mislim da smo u ova dva područja napravili iskorak što je sukladno i preporukama GRECO-a (Skupina zemalja protiv korupcije)“, dodao je.

Izvijestio je i da će se na sudovima koji imaju više od 50 sudaca osnovati odjel za praćenje pravne stečevine Europske unije i presuda Europskog suda za ljudska prava, što će, rekao je ministar, osnažiti stručnost unutar sustava.

Ministar Bošnjaković kazao je da ovi zakoni sadrže i niz tehničkih poboljšanja. Dodao je da Ministarstvo pravosuđa radi i na implementaciji modernih tehnologija i osnaživanju e-komunikacije unutar sustava što će pridonijeti da slika i statistika hrvatskog pravosuđa bude bolja.

Upitan o radnoj skupini koja se bavi izradom Ovršnog zakona, ministar je rekao da očekuje da će nacrt novog zakona za javnu raspravu biti spreman do ljeta. 

„Mi smo sada ušli u fazu koja je intenzivnija, puno dinamičnija, jer smo formirali podskupine vezano za Ovršni zakon koje se bave točno različitim dijelovima kao što su ovrha na nekretnini, ovrha na novčanim sredstvima, ovrha na pokretnini. I očekivanja su da bi prije ljeta imali jedan nacrt koji bismo onda intenzivnije raspravljali i na okruglim stolovima i predstavili javnosti“, poručio je.

Istaknuo je da se novim zakonom želi bitno smanjiti troškovi ovrhe te osigurati jaču komunikaciju između ovršenika i svih tijela koja vode ovršne postupke.  

Pisane vijesti | Govori i izjave | Pravosuđe | Dražen Bošnjaković