83. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt prijedloga zakona o šumama                                                                         
 
2.         a)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)               
            b)         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)   
                        
3.        a)      Nacrt prijedloga programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. –
2020.
           b)         Nacrt prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine                                                                      
 
4.         Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u 2018. godini                                                                       
 
5.         a)         Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
b)         Prijedlog odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama                                                               
 
6.         Prijedlog uredbe o određivanju lučkog područja luke Vukovar                           
 
7.         Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka                                                                   
                                          
8.         Prijedlog zaključka o postupku realizacije projekta obnove i rekonstrukcije Donjeg mosta i Gornjeg mosta u Gradu Ninu   
                                  
9.         Informacija o odluci Vlade Republike Malte o ukidanju ograničenja za pristup tržištu rada za hrvatske državljane te početku primjene recipročnih mjera u odnosu na državljane Republike Malte                
                  
10.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju EU koordinatora i njihovih zamjenika                                                                                                   
 
11.       Prijedlog odluke o potvrđivanju Dopune Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom                                                 
 
12.       Prijedlog odluke o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Ministarstva financija i Centra za restrukturiranje i prodaju                                                   
 
13.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)        Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Siniša Varga, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                            
b)     Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Siniša Varga, zastupnik u Hrvatskome saboru)                                                                                                          
 
14.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja                               
b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju
c)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti                                        
 
15.       Izvješće o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2016. godini                                    
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva nacionalne obrane Helenske Republike i Ministarstva obrane Republike Hrvatske u vezi sa suradnjom u okviru Atenskog multinacionalnog središta za koordinaciju pomorskog prijevoza (AMSCC) i s Tehničkim dogovorom između Ministarstva nacionalne obrane Helenske Republike i Ministarstva obrane Republike Hrvatske o provedbi Memoranduma                                                                                                
 
17.     Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
            17.1.    Peđe Grbina, u vezi s potporama za zapošljavanje                                         
            17.2.    Mire Bulja, u vezi s društvom DALMATINKA NOVA, d.d., "u stečaju"
 
 
            17.3.    Domagoja Hajdukovića, u vezi sa zaštitom ribara koji ribare na području Savudrijske vale (Piranskog zaljeva)                                                         
            17.4.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s izlovom ribe putem koćarica                
            17.5.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa strukturom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava                                                                                    
            17.6.    Davora Vlaovića, u vezi s društvima Đuro Đaković Grupa d.d. i Luka-Vukovar   d.o.o.                                                                                                              
            17.7.    dopunsko zastupničko pitanje Ranka Ostojića, u vezi s Reverzibilnom
hidroelektranom Vrdovo.                                                                              
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

           
1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za okoliš (ENVI), 5. ožujka 2018. godine                                          
b)         Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 6. ožujka 2018. godine                                                                                      
                                  
2.         a)         Prijedlog odluke o sklapanju pravnog posla (tajno)                             
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (tajno)           
 
3.         a)         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Privremenog ureda (tajno)
            b)         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Veleposlanstva (tajno)    
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                                          
 
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.