Priopćenje sa zatvorenoga dijela 83. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za okoliš (ENVI), koje se održava 5.
ožujka i Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), koje će se održati 6. ožujka 2018.godine.   
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju.  Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.            
                                                                                                                     
Donesene su odluke o sklapanju pravnoga posla te o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnoga proračuna. Obje su odluke klasificirane stupnjem tajnosti „tajno“ te ih stoga nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je također donijela prijedloge odluka     o zatvaranju Privremenog ureda i osnivanju Veleposlanstva. Cjelovit materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu. Cjelovit materijal ove točke možete pregledati na sljedećim poveznicama:
 
Pregled zakonskih prijedloga: http://bit.ly/2t5rvQC
 
Pregled podzakonskih prijedloga: http://bit.ly/2FaB9X3
 
Raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima.
 
Državnoj službenici mr. sc. Jeleni Zrinski Berger, povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Istodobno je mr. sc. Jelena Zrinski Berger imenovana glavnom tajnicom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,  temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Vlada je dr. sc. Branku Ivančan-Picek, ravnateljicu Državnog hidrometeorolokog zavoda imenovala stalnom predstavnicom Republike Hrvatske  pri Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO).
 
Vlada je razriješila  dosadašnjeg člana Nacionalnoga vijeća za kibernetičku sigurnost Bernarda Topića  i zamjenika člana  Željka Zubaka te je novim članom vijeća
imenovala Matiju Mačeka, a zamjenicom člana Maju Radišić Žuvanić, kao predstavnike Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
 
Razriješen je dosadašnji član Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo dr. sc. Damir Trut. Novim su članovima Stalnoga povjerenstva, kao
predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, imenovani Žarko Katić, Danijela Gaube i Mihaela Marušić.
 

Pisane vijesti