Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 8. ožujka 2018. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o muzejima                                                                           
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o probaciji                                                                     
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (EU)                                                                                             
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (EU)
                                                                                                                                               
5.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU – LAC, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                              
                                                                                                                            
6.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018                                                                                          
 
7.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o manipulaciji športskim natjecanjima                                                             
 
8.         Prijedlog uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (EU)                                                                                  
 
9.         Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije                                                                               
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije                                                                                                     
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica                                                                    
 
12.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka                                             
13.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske                                                                             
 
14.       Prijedlog odluke o dodjeli na privremeno korištenje jednog stambenog kontejnera iz strateških robnih zaliha Općini Velika                                                               
 
15.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)                                                                                     
b)         Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)
                    
c)         Izvješće o radu Vijeća za vodne usluge od ožujka 2015. do prosinca 2016. godine                                                                                                          
 
16.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za siječanj 2018. godine                                    
 
17.       Godišnje izvješće o državnim potporama za 2016. godinu                             
 
18.       Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o privremenom boravku pripadnika
Oružanih snaga Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke na državnom
području druge države (Hrvatsko-njemački sporazum o gostujućim snagama)                                                                                                                                                        
19.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Prelogu za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ i odobrenju Konvencije                                                                                 
20.       Prijedlog odluke o pružanju pomoći Republici Albaniji putem projekta „Upravljanje morskim i obalnim onečišćenjem s ciljem povećanja sigurnosti na moru i u lukama sukladno Pomorskom pravu i politici Europske unije“ u razdoblju 2018. – 2019. godine                                                                                                       
21.       Prijedlog zaključka u vezi s Protokolom prvog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva o gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Indije                
  
22.       Prijedlozi zaključaka u vezi s potpisivanjem:
 
a)         Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa                  
b)         Programa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture za godine 2018. - 2021.                                      
c)         Programa kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Argentinske Republike za godine 2018. - 2021.                                    
 
 
23.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         Anke Mrak-Taritaš, u vezi s udžbenicima iz vjeronauka te sredstvima za rad vjerskih osnovnih i srednjih škola, vjerskih učilišta, visokih škola i fakulteta  
b)         Anke Mrak-Taritaš, u vezi sa Sveučilišnom bolnicom u  Blatu        
c)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s obvezama prema Europskoj uniji 
d)         Gorana Aleksića, u vezi sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju          
e)         doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s Odborom za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.                                                                                        
                                                                                                               
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
  1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
  1. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. ožujka 2018. godine
  2. Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), 12. ožujka 2018. godine                                                   
c)         Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 13. ožujka 2018. godine                                                                                                         
2.         Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice i kukuruza (vrlo tajno)
                                                                                                                                               
3.         a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru zaštite okoliša i energetike za sklapanje Dodatka Ugovora o zastupanju (povjerljivo)       
            b)        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ministru zaštite okoliša i energetike za davanje punomoći (povjerljivo)                                                            
 
4.         a)         Dopuna prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 32/17) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                         
            b)        Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom članka 3. Uredbe o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, broj 31/14) – davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske                     
            c)         Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 123/17) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                                                                                               
5.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec veljaču 2018. – usmeno izvješće                                                                                         
 
6.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                 
 
7.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                
 
8. Kadrovska pitanja
 
  1.  
 
 

Najave