99. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2018.-2020.                           
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o obavljanju studentskih poslova                          
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru                                                                                               
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)                                                                                      
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o šumama                                                        
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori            
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte                                                                                                           
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima                                                                                               
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (EU)         
 
                                                                                                                                   
10.       Nacrt prijedloga zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (EU)                                                                  
 
11.       Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora
                                                                                                                 
12.        Prijedlog zaključka o prihvaćanju strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu                                                                                                  
 
13.        Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece                                                                                            
 
14.       Prijedlog uredbe o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                                 
 
15.       Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu                                                                          
 
16.       Prijedlog odluke o prelasku granice Oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2018. godini
                                                                                      
17.        Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za Svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai                                                                                   
 
18.       Prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru EU za razdoblje nakon 2020.                                          
 
19.       Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije                                                   
 
20.        Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, Hrvatskom Crvenom križu, u visini poreza na dodanu vrijednost ostvarenog u donatorskom apelu "Prikupljanje sredstava za ljude kojima su uništeni domovi uslijed klizišta u Hrvatskoj Kostajnici"                       
 
21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)    
b)         Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka pregovora o izmjenama Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske (predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u Hrvatskome saboru)                                           
c)         Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2017. godinu                                     
 
 
 
22.       Prijedlog odluke o dopunama Odluke o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi radi povrata stečenog bez osnove                       
                                           
23.       Izvješće o napretku pri poticanju i uporabi energije iz obnovljivih izvora za razdoblje od 2015. do 2016. godine                                                                                      
 
24.       Izvješće o radu Zaklade "Hrvatska za djecu" za 2017. godinu                             
 
25.       Prijedlozi odluka o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o:
 
a)         sezonskom radu državljana Ukrajine u Republici Hrvatskoj
b)         upućivanju radnika trgovačkih društava sa sjedištem u Ukrajini na rad u Republiku Hrvatsku                                                                                       
 
26.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada drugih stranaka Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu
                                                                                                                                      
27.       Prijedlog zaključka u vezi s XIV. sjednicom Hrvatsko-mađarskog mješovitog odbora za manjine                                                                                                                    
 
28.       Prijedlog zaključka u vezi s Memorandum o suglasnosti između Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske i Državne agencije za energetsku učinkovitost i očuvanje energije Ukrajine o suradnji u područjima energetske učinkovitosti, obnovljive energije i alternativnih goriva                                                                  
 
29.        Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
 a)        Mire Bulja, u vezi s redateljem Borisom Malagurskim                                     
 b)        Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s imovinskim karticama dužnosnika       
 c)        Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s javnim bilježnicima i javnobilježničkim uredima.
                                                                                                                                   
                                          
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

 
 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 4. i 5. lipnja 2018. godine                                                                               
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o zatvaranju Konzulata (tajno)                         
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti
                              
4.       
a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu
b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu                               
 
5. Kadrovska pitanja
 
6.Informacije, pitanja i prijedlozi.