100. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

1.         Nacrt prijedloga zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (EU)
                  
2.         Nacrt prijedloga zakona o žičarama (EU)                                                            
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu                          
 
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o arhivskom gradivu i arhivima   
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o muzejima                                   
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o audiovizualnim djelatnostima   
 
7.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane)                                        
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (EU)                                                                      
 
9.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o djelatnosti psihoterapije (EU)                
 
10.       Prijedlog odluke o pokretanju projekta e-Poslovanje                                           
 
11.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pohrani Središnjeg državnog portala                                                                                                
           
12.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.                                                     
 
13.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, za razdoblje od 2018. do 2021. godine                                                   
 
14.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu državne imovine za sklapanje Aneksa I. Ugovoru o realizaciji Projekta Kupari I.                                                 
 
15.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2018. godinu                       
 
16.       Prijedlozi odluka o davanju koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine:
 
a)         "Most kopno - Pelješac"
b)         "Most Ston"                                                                                              
 
17.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene - industrijske luke Stinice                        
 
18.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine:
 
a)         Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica                                 
b)         Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta u Betini                                                                     
 
19.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Tuhelj za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb                                                                               
 
20.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Izvješće o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2017. godinu
b)         Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2017. godinu                                                                          
 
21.       Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine                                                                                           
 
 
 
22.       Godišnje izvješće za 2017. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)                                                                                                       
           
23.       Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu                                                                               
 
24.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama                                                                             
 
25.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza                               
 
26.       Prijedlog zaključka u vezi s Programom suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Portugalske Republike u područjima jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, športa i mladih za razdoblje 2018. - 2021.                                                     
 
27.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
a)         Desetim svjetskim kongresom o kemijskoj, biološkoj, radiološkoj i nuklearnoj - CBRN znanosti i nadzoru posljedica (Cavtat, 3. do 7. rujna 2018. godine)
            b)         obilježavanjem 25. obljetnice izgradnje pontonskog mosta u Novskom ždrilu (Posedarje, 18. srpnja 2018. godine)                                           
c)         50. "Picokijadom" (Đurđevac, 29. lipnja do 1. srpnja 2018. godine)   
    
28.        Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
                                  
            a)         Silvana Hrelje , u vezi s ugradnjom liftova u zgrade                                    
            b)        Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s gradnjom LNG terminala    u Omišlju         
            c)         Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s indeksom industrijske proizvodnje         
            d)       Davora Vlaovića, u vezi s industrijskom proizvodnjom te procesom nagodbe u
                       trgovačkom društvu Agrokor.                                                  


Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

 
1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 7., 8. i 11. lipnja 2018. godine                                                                                  
 
2.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)                                                                              
 
3.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2018. za mjesec svibanj 2018.
                                                                                                                                            
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                             
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                                                          
6. Kadrovska pitanja
 
7.Informacije, pitanja i prijedlozi.