Popis ugovora i sporazuma potpisanih nakon sjednice Vlade u Karlovcu

Ukupna vrijednost projekata i sporazuma  za Grad Karlovac i Karlovačku županiju iznosi 2,582 mlrd. kuna.

Popis ugovora i sporazuma potpisanih nakon sjednice Vlade u Karlovcu, 6. prosinca 2018. te uručenih isprava, suglasnosti i odluka:
 
a)  POTPISANI UGOVORI I SPORAZUMI

1. MINISTARSTVO UPRAVE
1.1. Sporazumi o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke građana (E-matica) za:
1. Grad Karlovac
2. Grad Duga Resa
3. Općina Bosiljevo
4. Općina Cetingrad
5. Općina Josipdol
6. Općina Krnjak
7. Općina Plaški
8. Općina Rakovica
9. Općina Ribnik
10. Općina Saborsko
11. Općina Tounj
12. Općina Vojnić
 
2. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
2.1 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt - Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac- Oštarije
 
3. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
3.1. Ugovor o darovanju nekretnina u k.o. Skradnik Općini Tounj, u svrhu izgradnje Industrijske zone „Vrtača“
3.2. Ugovor o kupoprodaji nekretnina u k.o. Vojnić, u svrhu izgradnje Aquaparka u Vojniću
3.3. Ugovor o darovanju nekretnina u k.o. Tušilović Gradu Karlovcu, u svrhu osnivanja građevne čestice, gradnje prometnice i prateće infrastrukture, u naravi pristupna prometnica budućem Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina Gora
 
4. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
4.1. Ugovori o sufinanciranju zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2018. godini za:
LU JELEN Mala Kapela
LD OGULIN i LD KLEK Ogulin
OPG NIKOLINA OBROVAC
LD TRČKA Cvitović
OPG OLIVER TURKALJ
OPG DEJAN MIHAJLOVIĆ
 
5. MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
5.1. Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa na provedbi Pilot projekta palijativne skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

b) URUČENE ISPRAVE, SUGLASNOSTI I ODLUKE
 
1. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
1.1 Uručivanje Općini Draganić tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Draganić
 
2. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
2.1. Suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Josipdol
2.2. Suglasnost Ministarstva poljoprivrede na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Ozlja
 
3. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
3.1. Odluka kojom se grad Karlovac s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja
3.2. Odluka o području za koje će se izraditi intervencijski plan

Pisane vijesti