Priopćenje sa zatvorenoga dijela 131. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 131. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Europskoga vijeća 13. i 14. prosinca 2018.
 
Vlada je također utvrdila stajališta za sastanke vijeća ministara i to Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) koje se održava 17. i 18. prosinca te Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE Energy) u formatu ministara energetike, koji će se održati 19. prosinca 2018. godine.
 
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Usvojeno je usmeno izvješće o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.
 
Na sjednici se raspravljalo i o kadrovskim pitanjima.
 
Razriješena je dosadašnja članica Upravnoga vijeća Agencije za ugljikovodike, mr. sc. Ivana Soić. Novim članom Upravnoga vijeća Agencije, koji je po položaju državni dužnosnik središnjega tijela državne uprave nadležnog za poslove gospodarstva, imenovan je Damir Juzbašić.
 
Razriješena je dosadašnja predstavnica Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje  u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe Jasenka Pap. Novom je predstavnicom HZZO-a u Nacionalnome vijeću imenovana Dijana Vuksan.
 
Na osobni zahtjev razriješeni su dosadašnji predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu,  Josip Silovski, dr. med. i Ozren Matijašević. Razriješeni su i članice i članovi Povjerenstva: Tatjana Butorac, Šani Samardžić, dr. med., Ivanka Kukin, Senka Orlić Zaninović, dr. sc. Marija Zavalić i Gordana Palajsa, dr. med.
Kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija, novom je predsjednicom Povjerenstva imenovana Andreja Rožić Dizdar, dr. med., a novim članicama i članovima Vedrana Marijančević, Mario Vukoja, Božena Glešć, Andreja Sobota, dr. sc. Marija Bubaš, dr. med., Teo Mandić, Gordana Palajsa i Katarina Rumora.
 
Razriješeni su dosadašnja predsjednica Višega službeničkoga suda Sonja Brešković Balent, te članice i član Suda Renata Miličević, Andrina Raspor Flis, Sanda Pipunić, Marina Einbüchler Stilinović, Branka Pavičić, Sanja Hasan, Vlasta Nikolić Mudrinić, Lidija Sršek, Milan Stipić i Irena Cvitanović. Sukladno novoj Odluci o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkoga suda (NN 102/18), novom je predsjednicom ponovno imenovana Sonja Brešković Balent, a članicama i članovima Dario Partl, Siniša Marinović, Renata Miličević, Andrina Raspor Flis, Sanda Pipunić, Branka Pavičić, Josip Osmann, Robert Mihaljević, Danijela Pavićevac Krajač, Biljana Orlić, Suzana Perić, Irena Bobovčan, Ante Delipetar i Ivana Belec.
 
Razriješeni su i predsjednica, članice i članovi Službeničkoga suda u Zagrebu: Ivana Čalić, Domagoj Franjo Frntić, Anita Markić, Dražen Ivanušec, Natalija Glumičić Šćekić, Davor Zdunić, Davorin Kajfeš, Sandra Kantolić, Janja Zadro, Ines Milun, Sanja Palčić i Marija Kordić. Sukladno novoj Odluci o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkoga suda (NN 102/18),  predsjednicom Službeničkoga suda u Zagrebu ponovno je imenovana Ivana Čalić, dok su članicama i članovima imenovani: Domagoj Franjo Frntić, Ivan Poljak, Natalija Glumičić-Šćekić, Sandra Kantolić, Davor Zdunić, Marija Kordić, Anita Markić, Tanja Dodik, Zlata Kedžo, Veronika Bandić, Ines Milun, Slavica Tonković, Sanja Palčić, Marijan Gašparac, Iva Bočina i Miroslav Mikulić.
 
Vlada je razriješila i predsjednika Službeničkoga suda u Osijeku Antu Budića, te članice i članove Zvonka Vekića, Iliju Bonića, Stajku Karaban, Matiju Lukića, Gordanu Matačić, Silvanu Mijatović, Josipa Vuksanovića, Brunu Vučemilovića Šimunovića, Elizabetu Anić i Jasnu Šimunović. Sukladno novoj Odluci o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkoga suda (NN 102/18),  Vlada je novim predsjednikom imenovala Darija Mađaroša, a članicama i članovima Snježanu Androš, Silvanu Mijatović, Ivanu Perunski, Brunu Vučemilovića Šimunovića, Jasnu Šimunović, Renatu Tajs, Zrinku Šuman, Gordanu Matačić, Josipa Vuksanovića, Manuelu Radić i Miroslavu Bakša.
 
Razriješen je i ponovno imenovan Mate Radović, predsjednik Službeničkoga suda u Rijeci. Također su razriješeni članice i članovi toga Suda Anđelo Petretić, Zdenko Holenko, Miro Miler, Emir Merdić, Slobodanka Vale, Jelena Karan Cvjetković, Marija Serdar, Damira Delost, Zdravka Leštanin i Ljiljana Mataija-Gulić. Novim su članicama i članovima imenovani Damira Delost, Marija Serdar, Emir Merdić, Iva Vitasović, Lena Macan Codacci, Marina Dereta, Ana Šporer Zupičić, Slobodanka Vale, Liljana Matija-Gulić i Zdenko Holenko.
 
Vlada je također razriješila i ponovno imenovala predsjednika Službeničkoga suda u Splitu Marija Franetovića. Razriješeni su i članice i članovi Suda Pero Pendo, Joško Roje, Nediljka Buko, Natalija Porobija, Lena Grbić, Julija Jareb, Višnja Strinić, Ljiljana Uroda, Gordana Dell'Orco i Jagoda Zovko.
Novim su članicama i članovima Suda imenovani Tomislav Zlodre, Jagoda Zovko, Lena Grbić, Gordana Dell'Orco, Mirela Jukić, Margarita Dukić, Julija Jareb, Natalija Porobija, Nediljka Vuko i Jurica Miličić.
 
Vlada je Nadzornom odboru društva Jadrolinija Rijeka predložila imenovanje Vjekoslava Dorića i Gorana Frkovića članovima Uprave Društva, najviše na vrijeme od šest mjeseci.
 
Skupštini društva Aluminij d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina, Vlada je predložila izbor Ile Bakovića za člana Nadzornoga odbora društva Aluminij d.d., u novom mandatnom razdoblju, kao predstavnika Republike Hrvatske.
 
Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d.,  Vlada je predložila izbor dr. sc. Gorana Granića i mr. sc. Jelene Zrinski Berger za članove Nadzornog odbora, najviše na vrijeme od šest mjeseci jer im istječe mandat od šest mjeseci 14. prosinca 2018. godine.
 
Vlada je donijela zaključak kojim se predlažu dvije kandidatkinje Republike Hrvatske za sutkinje Općega suda u mandatnom razdoblju 2019.- 2025., temeljem postupka koje je provelo Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije te na temelju raspisanoga javnog natječaja.
Vlada je zaključak kojim za sutkinje Općega suda predlaže prof. dr. sc. Vesnu Tomljenović i prof. dr. sc. Tamaru Perišin, uputila u Hrvatski sabor na daljnji postupak, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (Narodne novine, 81/13).
 

Pisane vijesti | Priopćenja