138. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice


1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava                                 
 
2.         Prijedlog uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini (EU)                                                                                              
 
3.         Izvješće o provedbi Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske      
                                                                                                                              
4.         Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu za potrebe nacionalnih manjina                                                                         
 
5.         Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2017. godini      
       
6.         Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za Potprojekt HR7 (2018)                                                 
 
7.         Prijedlozi rješenja o raspuštanju:

  1. Županijske skupštineLičko-senjske županije

  2. Gradskog vijeća Grada Iloka

  3. Gradskog vijeća Grada Ogulina

  4. Općinskog vijeća Općine Davor                                                                 

8.         Prijedlog plana prijma osoblja za 2019. godinu u Hrvatsku vojskus prijedlogom plana promjena kategorija postojećeg vojnog osoblja             
 
9.         Prijedlog uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina                             
 
10.       Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom                         
 
11.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za studeni 2018. godine                     
 
12.       Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Memoranduma o suglasnosti između Republike Hrvatske i Kraljevine Maroka o sveobuhvatnom dugoročnom partnerstvu                                                                                      
 
13.       Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Češke Republike, Ministarstva obrane Mađarske, ministra nacionalne obrane Republike Poljske i Ministarstva obrane Slovačke Republike o načelima osnivanja i djelovanja borbene skupine Europske unije koju su osnovale nacije Višegradskih država (V4 EU BG) koja će biti stavljena na raspolaganje Europskoj uniji u drugoj polovici 2019.                                                                       
b)        Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Albanije o jačanju suradnje u području granične sigurnosti                                    
 
14.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 16. međunarodnim simpozijem „Protuminsko djelovanje 2019.“(Dubrovačko-neretvanska županija, travanj 2019. godine)                                                                         
                                              
15.     Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                                                                                                                                                                              

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice 

1.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 21. siječnja 2019. godine     
b)        Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 22. siječnja 2019. godine                                                                                                   
                                                                                                                                
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije:

  1. broj 2018/0346, u vezi s pristupačnosti internetskih stranica

  2.     broj 2018/0347, u vezi sa suzbijanjem terorizma                                                                            

3.         Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Države Katar o suradnji u vojnom području (ograničeno)                                                                                             
 
4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                       
 
5.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti – usmeno izvješće                                                                                                                                    
6.         Kadrovska pitanja   
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.