140. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u srijedu, 30. siječnja 2019. godine, u 12.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
1.Nacrt konačnog prijedloga zakona o Državnom uredu za reviziju                   
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (EU)              
 
3.         Prijedlog četvrtog nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. godine (EU)                                                                                                            

4.         Prijedlog odluke o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku                                                                                                                                                               

5.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida                           
 
6.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije                   
 
7.         Prijedlog uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora
                                                                                                                                          
8.         Prijedlog odluke o prijenosu vlasništva kontejnera iz strateških robnih zaliha bez naknade                                                                                                        
 
9.         Prijedlog odluke o prodaji izvanbilančnih količina naftnih derivata iz strateških robnih zaliha                                                                                                              
 
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta Šibenik       
 
11.        Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split                    
 
12.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine u k.o. Pula              
                               
13.       a)         Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Državne škole za javnu upravu
            b)         Godišnje izvješće o radu Državne škole za javnu upravu za 2017. godinu
       
14.       Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2017. godinu                           
 
15.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
            b)         Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda                                                                                               
16.       Prijedlog odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2019. godini                                                                        
 
17.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka
                                                                                                                            
18.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica
                                                                                                                
19.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Kraljevine Maroka o suradnji u području zdravstva i medicine.        
                                                                                                                 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
1.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                              
 
2.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće           
                                                                                                                   
3.         Kadrovska pitanja  
 
4.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave