145. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 28. veljače 2019. godine, u 9.30 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
1.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o željeznici (EU)                                          
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka      (EU)                                   
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                 
 
4.         Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o duhanu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                              
                                                                                                                                            
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                          
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                  
 
7.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                        
8.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                    
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                
                                                                      
10.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                       
 
11.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                          
 
12.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                   
 
13.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o lovstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                                                                                         
14.       Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                         
 
15.       Nacrt prijedloga zakona o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu (EU)                                                                               
 
16.       Prijedlog protokola o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima
                                                                                                                
17.       Prijedlog odluke o osnivanju Međuresornog povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje  
     
18.       Prijedlog programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2019. godinu                                                                        
 
19.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o utvrđivanju teksta Obavijesti o namjeri davanja koncesije za radove, usluge i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu u luci Rijeka                                                                           
 
20.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata                                                                         
 
21.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji društava Crvenog križa                                                                                         
 
22.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, za siječanj 2019. godine                                            
 
23.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za jednog člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije iz reda stručnjaka za medije                                                                              
 
24.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Zajedničke izjave o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, s Akcijskim planom
 
25.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o upravljanju, održavanju i rekonstrukciji graničnih cestovnih  mostova                                                       
 
26.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                                                                                                                                                                                       
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
1.         Prijedlozi stajališta za sastanak Vijeća ministara:
a)        Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara energetike (TTE Energy), 4. ožujka 2019. godine
b)        Vijeće za okoliš (ENVI), 5. ožujka 2019. godine                                         
 
2.        a)         Prijedlog odluke o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice i kukuruza (vrlo tajno)
b)        Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2019. godinu (vrlo tajno)                                                                       
 
3.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                    
 
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                       
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.                                                                                       
 
 

Najave