154. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.         Nacrt prijedloga zakona o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji (EU)                                                                                             
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (EU)                                                                                                            
           
3.         Prijedlog zaključka kojim se prihvaća Okvir suradnje Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodne financijske korporacije i Multilateralne agencije za osiguranje investicija s Republikom Hrvatskom za razdoblje fiskalnih godina 2019. – 2024.            
                                                                                                                  
4.         Prijedlog plana implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2019. do 2020. godine                                                                                                                  
 
5.         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa                          
 
6.         Prijedlog odluke o darovanju Zadarskoj županiji nekretnina u k.o. Zadar – dio bivše vojarne „Stjepana Radića“ u Zadru                                                            
 
7.         Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem projekta "Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice" i projekta "Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska"    
                                                                             
8.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Dopunu Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode                                                                                       
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Plinacro d.o.o. za davanje garancije (jamstva) za društvo LNG Hrvatska d.o.o. u korist Ministarstva mora, prometa i infrastrukture                                                                                                                
 
10.       Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga za tijela koja nisu obveznici središnje javne nabave                                                                                                                     
 
11.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

                     a)         Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu  
                     b)         Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2018. godinu                                                                                                     
 
12.       Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost za 2018. godinu                             
 
13.       Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine, za 2018. godinu       
 
14.       Izvješće o radu Odbora za državnu službu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine                                                                                                               
 
15.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za prodaju udjela Republike Hrvatske na nekretnini u zajedničkom vlasništvu država sljednica bivše SFRJ u Bonnu
                                                                                                                             
16.       Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Fidžija o ukidanju viza za određene kategorije državljana Republike Hrvatske i državljana Republike Fidžija                                             
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja  Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Kazahstana o suradnji u područjima obrazovanja i znanosti 
                                                                                                                                             
18.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad 25. športskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika (turističko naselje “Zaton Holiday Resort“, pokraj Nina, 22. do 26. svibnja 2019. godine)                                
19.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

19.1.    Mire Bulja, u vezi s imenovanjem ravnatelja Nacionalnog parka Krka   
    
19.2.    Ranka Ostojića, u vezi s provođenjem postupka po prijavama       
                   
19.3.    Ivana Vilibora Sinčića, u vezi sa sredstvima dodijeljenim Ustavnom sudu Republike Hrvatske    
                 
19.4.    Ranka Ostojića, u vezi s primjenom indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe      
                          
19.5.    Giovannija Sponze, u vezi s privatizacijom vodnih resursa, vodoopskrbe i vodnih usluga       
                        
19.6.    dr. sc. Miranda Mrsića, u vezi s nabavom borbenog aviona – dopunsko zastupničko pitanje                     

 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice
 
 
1.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                        
                                                                                                                            
2.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                      
 
3.         Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu           – usmeno izvješće                                                                                                                                                                                                                                                    
4.         Kadrovska pitanja  
 
5.Informacije, pitanja i prijedlozi.