Potpredsjednica Adlešič u Sofiji

Đurđa Adlešič, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, sudjelovat će u srijedu, 9. travnja 2008. godine, u Sofiji, na Ministarskoj konferenciji Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi o pripravnosti i prevenciji katastrofa, koja se održava pod predsjedanjem Vlade Republike Bugarske. Na marginama Konferencije potpredsjednica Adlešič sastat će se s predstavnicima delegacija Albanije i Rumunjske, s kojima će razgovarati o jačanju suradnje u sklopu Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa te o osnivanju regionalnog središta za obuku vatrogasnih kadrova.

Regionalna suradnja na području Pripravnosti i prevencije katastrofa od iznimne je važnosti za jugoistočnu Europu, zbog izloženosti regije brojnim prirodnim katastrofama i zbog potrebe ublažavanja njihovih negativnih posljedica na gospodarske prilike. Postoji niz inicijativa, koje se bave raznim aspektima pripravnosti i prevencije katastrofa, kao što su povećanje kapaciteta, obučavanje, institucionalna suradnja i financijska mjerenja. Uspješna implementacija ovakvih inicijativa zahtjeva veliku predanost političara u zemljama regije i međunarodne zajednice.

Republika Hrvatska je za 2008. godinu preuzela predsjedavanje Inicijativom za pripravnost i prevenciju katastrofa, a na Konferenciji će predložiti osnivanje regionalnog središta za obuku vatrogasnih kadrova u Divuljama.

Ministri zemalja članica Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi će na Konferenciji usvojiti Deklaraciju o Pripravnosti i prevenciji katastrofa, koja će obvezati sve strane na aktivnosti u konkretnim područjima prema jasno definiranim vremenskim rokovima. Deklaracija uključuje obvezu strategije regionalne suradnje na pripravnosti i prevenciji katastrofa, a temelji se na dosadašnjim naporima zemalja regije definiranim u Memorandumu o Sporazumu o Inicijativi pripravnosti i prevenciji katastrofa Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu. Deklaraciju će podržati viši predstavnici međunarodne zajednice – Europska komisija, Svjetska banka, NATO i UN.

Program:

09.00 Otvaranje konferencije
Uvodna r
Uvodna riječ predstavnika SEECP CiO Bugarske ( Proces suradnje u jugoistočnoj Europi – Chairmanship in Office)
Uvodna riječ Hide Biščevića, glavnog tajnika Regionalnog vijeća za suradnju (RCC)
Uvodna riječ dr. Erharda Buseka, koordinatora Pakta o stabilnosti
09.30 Zajedničko fotografiranje


10.00 Glavne točke buduće regionalne suradnje na području Pripravnosti i prevencije katastrofa

Poplave (Bugarska, Rumunjska, Srbija, Moldavija)
Požari (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka)
Potresi (Turska, Makedonija, Albanija)


11.40 Podrška međunarodne zajednice Pripravnosti i prevenciji katastrofa u jugoistočnoj Europi

Izjava Republike Slovenije (predsjedavajuće Europskom unijom)
Izjava Europske komisije
Izjava Svjetske banke
Izjava UN ISDR (International Strategy for Disaster Reduction), UN OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
Izjava NATO-a


12.15 Buduća uloga Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa
Govor potpredsjednice Vlade RH Đurđe Adlešič


12.30 Usvajanje Ministarske deklaracije

12.45 Zaključna riječ predstavnika SEECP i CiO Bugarske ( Proces suradnje u jugoistočnoj Europi – Chairmanship in Office)

13.00 Press konferencijaNajave