Aladrović: Ne vidim skupinu u društvu koja može biti nezadovoljna ovakvim povećanjem plaća

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, gostujući večeras u Temi dana, odgovarao je na pitanja koliko će konkretno rasti plaće i do kojih je izmjena došlo u mirovinskoj reformi, o čemu se raspravljalo u Saboru.
 

"Što se tiče samog školstva već smo svjesni da tjedan dana traje štrajk i kako se vidi iz izjava sindikalaca taj štrajk se planira nastaviti. Ono što je bilo izvorno traženje je bila korekcija koeficijenata za 6,11%. Kao što ste mogli vidjeti jučer na predstavljanju smjera Vlade u budućem razdoblju premijer je najavio da smo spremni ići na povećanje osnovice, dakle na horizontalno povećanje koje cijelo vrijeme komuniciramo i propagiramo u dosadašnjem dijelu mandata sa 6,12% odnosno u tri navrata po 2%," rekao je Aladrović.
 
Politika plaća uređena Temeljnim kolektivnim ugovorom
 
"Koeficijenti i osnovica nisu isto kada se gleda konceptualno. Što se tiče povećanja ono je otprilike isto, bez obzira na koji način. Ono gdje sindikati rade distinkciju je oko razlike dodatka i koeficijenta, no ne bih sada širio. Ono što je smjer Vlade je povećanje osnovice za 6,12% u sljedećoj godini. To je nešto s čime ćemo doći za stol , što ćemo predstaviti i službeno sindikatima u pregovorima koji su započeli, sa sindikatima javnih i državni službi i tu očekujemo da ćemo doći do nekog dogovora," najavio je ministar.  
 
"Sigurno da se javnost, pa tako i 240.000 zaposlenika javnih i državnih službi, može složiti da je ovo značajno povećanje. Ako gledamo da smo do sada imali povećanje od 11,5%, s ovih 6% je značajno povećanje u 4 godine," dodao je.
 
"Svi moraju  biti upoznati s time da mi imamo trenutačno politiku plaća uređenu kroz Temeljni kolektivni ugovor, kroz granski kolektivni ugovor koji definiraju dodatke po pojedinim sektorima, po pojedinim radnim mjestima i uredbu koja definira složenost poslova odnosno koeficijente," objasnio je Aladrović.
 
Redizajn uredbe o koeficijentima
 
Najavio je temeljiti redizajn politike plaća i uredbe o koeficijentima, a dotad su se odlučili za horizontalni pristup.
 
"Ovo je ponuda za koju smatramo da je u ovom trenutku najpravednija i da zadovoljava i ono što traže sindikati i ono što zahtijevaju ostale javne službe jer ne možemo zanemariti ostale djelatnike u javnom i državnom sektoru. Ne vidim društvenu skupinu koja može ovakvom ponudom, ovakvim načinom povećanja biti nezadovoljna," kazao je Aladrović.
 
Ministar je odbacio povezivanje povećanja plaća s bilo predsjedničkim bilo s parlamentarnim izborima.
"Ako idemo s logikom da je to zbog izbora, što je bilo s dosadašnjim povećanjem plaća. Mi vrlo jasno i konzistentno vodimo politiku plaća i cijelo vrijeme korigiramo osnovicu, odnosno imamo horizontalni pristup," rekao je.
 
Mirovinska reforma poštuje volju građana

"Akceptirali smo 711.000 potpisa i neslaganja sa segmentima  mirovinske reforme , formulirali zakon  u izvornom obliku kako je građanska inicijativa "67 je previše" tražila i tu smo pokazali određenu inkluzivnost u donošenju odluka odnosno poštivanju volje građana koji su to izrazili," rekao je ministar rada i mirovinskog sustava.
 
Najavo je nastavak razgovora, pregovora i dogovora sa svim socijalnim partnerima – i sa sindikatima i poslodavcima,  oko radnog zakonodavstva .
 
"Oko onih modela koje mi kao Vlada vidimo da možemo nadomjestiti eventualne neke gubitke koje smo postigli prihvaćanjem ovog zahtjeva kada govorim s financijske strane, na način da omogućimo duži ostanak u svijetu rada, da zagovaramo duži ostanak u svijetu rada koji je povezan i sa samim sustavom rada, ali isto tako i nedvojbeno povezan sa mirovinskom sustavom, jer čini mirovine adekvatnijim, a sustav održivijim," objasnio je Aladrović.
 
Izvor: HTV / Vlada
 
 

Pisane vijesti | Rad i mirovine | Josip Aladrović