195. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 5. prosinca 2019. godine, u 16.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta                                                                                                                
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku    
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                            
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (EU)                                                                                                                              
 2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji                                                                                                    
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (EU)                                                                                              
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                      
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Državnom sudbenom vijeću, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                              
 
 
 1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti prirode, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                  
 
 1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o cestovnom prometu                                                                                                                                
 2. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama                                                
 
12.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                  
             b)         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju                                                                           
 
 1. Prijedlog uredbe o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije                                                                                         
 
 1. Prijedlog odluke o odobrenju istražnog prostora ugljikovodika „DR-02“ druge istražne faze                                                                                                                               
 
 1. Prijedlog odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida u istražnom prostoru ugljikovodika „DI-14“                                      
 
 1. Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Veleučilištu u Šibeniku nekretnine označene kao k.č.br. 3610/1, k.o. Šibenik (bivša vojna nekretnina „Palacin“), u svrhu rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene u studentski dom „Palacin“                                                                                                                                                  
 2. Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske                                                                           
 
 1. Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2018.                                                                      
 
 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje o programu radnog odmora   
 
 1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Agencije za distribuciju i evidentiranje Vojnog odbora, NATO (DACAN) koji se odnosi na ustupanje opreme i usluga za komunikacijsku sigurnost Infrastrukture za upravljanje ključevima NATO-a
                   
 1. Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Programa suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i islamskog usmjeravanja Islamske Republike Irana u područjima kulture i umjetnosti za godine 2019. - 2022. (1398. - 1401.)                                                                                                                         
 
 1. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
 1. Croatia Grand Chess Tour (Zagreb, 1. do 7. srpnja 2020. godine)             
 2. Konferencijom Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva (Sveti Martin na Muri, 19. i 20. prosinca 2019. godine)                                                      
 
 1. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                         
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice   
                                                                        
 1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 9. prosinca 2019. godine                                                                                   
2.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije:
 
a)         broj 2019/2273, u vezi s opasnim tvarima    
b)         broj 2019/2276, u vezi s okolišem u vodnom području
c)         broj 2019/2233, u vezi s dječjom pornografijom
d)         broj 2019/2278, u vezi s tunelima u transeuropskoj cestovnoj mreži       
                                                              
 1. Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
  
4.         Mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji – usmeno izvješće                                                                                    
 
 1. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec studeni 2019. – usmeno izvješće                                                                                              
 
6.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
             b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu                                           
 
7.         Kadrovska pitanja  
 
8.          Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Najave