206. sjednica Vlade

Sjednica Vlade održat će se u četvrtak, 13. veljače 2020. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1.           Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih  institucija i investicijskih društava (EU)                                                                       
 
2.           Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond                                             
 
  1. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu   plina (EU)                                                                                                           
 
4.          Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (EU)                                                                                    
 
5.           a)       Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Republici Albaniji putem Donatorske konferencije za Republiku Albaniju
               b)       Prijedlog odluke o upućivanju pomoći u opremi Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i ministarstvima unutarnjih poslova triju županija Federacije Bosne i Hercegovine
               c)        Prijedlog odluke o upućivanju humanitarne pomoći Bolivarijanskoj Republici Venezueli                                                                           
 
 6.           Prijedlog godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu  
 
7.           Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (EU)                                 
 
8.           Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja                                       
 
9.           a)       Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru
b)      Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - uzgoj morske spužve zapadno od otoka Oliba                
 
10.         Prijedlog odluke o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva Agroduhan d.o.o.                                       
       
11.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Plinacro d.o.o. za davanje jamstva društvu Podzemno skladište plina d.o.o. u svrhu sklapanja dugoročnog klupskog kredita s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. i Privrednom bankom Zagreb d.d. za refinanciranje dugoročnog kredita u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak korisnika Podzemnog skladišta plina d.o.o.                                                                              
 
12.         Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osiguranju radničkih tražbina, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike u Hrvatskome saboru)                                                                           
 
  1.   Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane  Republike Hrvatske i ministra obrane Francuske Republike u vezi s upućivanjem francuskog časnika za vezu radi potpore hrvatskom predsjedanju Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine                                                                          
14.      Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.
                                                                                                                                                                                       
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice     
                                                                          
  1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 17. veljače 2020. godine                                                                                                 
  2. Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije                           
  3. Davanje odgovora Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17 i 84/19)                                      
 
4.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu
             b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu                                    
 
5.         Kadrovska pitanja  
 
6.       Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Najave