Priopćenje sa zatvorenoga dijela 206. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 206. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC) koje se održava 17. veljače 2020. godine.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje Republika Hrvatska zastupa prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada se očitovala na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred tim sudom, prije objave presude suda, javno se ne objavljuje.
 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske Vlada je odgovorila na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br 50/17 i 84/19). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu.
Cjelovit materijal ove točke možete pregledati na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: http://bit.ly/2HiBF4z
Podzakonski prijedlozi: http://bit.ly/2SDOqMk    
 
Državnoj službenici Jasminki Hlupić, dr. med., dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu u Ministarstvu zdravstva, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.   

Pisane vijesti