Priopćenje sa zatvorenoga dijela 210. sjednice Vlade

Vlada se na zatvorenome dijelu svoje 210. sjednice, očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.
 
Usvojena su sljedeća usmena izvješća: mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji, Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019.,  za mjesec veljaču 2020., Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.                                                                                                        
Vlada je donijela sljedeće kadrovske odluke:
 
Zbog odlaska na novu dužnost, razriješen je dosadašnji glavni inspektor obrane general-bojnik dr. sc. Slaven Zdilar, s danom 15. ožujka 2020.
Novim je glavnim inspektorom obrane, s danom 16. ožujka 2020., imenovan general-pukovnik Drago Matanović.
 
Vlada je imenovala Suzanu Filipović pomoćnicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu.
Antonija Krolo Vasilj imenovana je pomoćnicom ravnatelja toga zavoda za provedbu uredbi Europske unije i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a Ivanka Antolković pomoćnicom ravnatelja HZMO-a za ekonomske poslove.
 
Dragan Marinčić imenovan je pomoćnikom ravnatelja za financijsko upravljanje  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Vlada je izmijenila Odluku o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske, kojom se razrješuje dio dosadašnjih članova i zamjenika članova, te se, kao predstavnike nadležnih ministarstava i institucija,  imenuje dio novih članova i zamjenika članova Inovacijskoga vijeća za industriju.
 
Razriješeni su dosadašnji članovi i zamjenici članova: Ante Matijević, mr. sc. Krešimir Dragić, Krešimir Ivančić, Tomislav Makar, Terezija Marić, Vjeran Vrbanec, Mislav Jurišić, akademik Pavao Rudan, akademik Leo Budin, dr. sc. Darko Huljenić, dr. sc. Krešo Kadija te Silvana Svilar.
Novim je članom Inovacijskoga vijeća za industriju Republike Hrvatske imenovan mr. sc. Krešimir Dragić, a Iva Gašparić zamjenicom člana.  Zdravko Tušek imenovan je članom, a izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić  i Ivan Lakoš zamjenicima člana. Anto-Janko Bobetko imenovan je članom, a Linda Kasalo Malić zamjenicom člana. Akademik Leo Budin imenovan je članom, a akademik Ignac Lovrek zamjenikom člana. Dr. sc. Petar Mišević imenovan je članom, a zamjenicima člana Vlada je imenovala  prof. dr. sc. Nevena Duića i Matiju Žugeca.
 
Vlada je u Povjerenstvo za rješavanje o žalbama prema Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d.  imenovala predsjednika povjerenstva Igora Vukovića kao predstavnika ministarstva nadležnog za financije. Članicama istoga povjerenstva Vlada je, kao predstavnice ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost imenovala Lidiju Bandalo Sumina i Petru Zgomba.
 
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja