74. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Dnevni red


 1. Točka 1.
  1. Prijedlog nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj
  2. Prijedlog plana provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu
 2. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 3. Prijedlog uredbe o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja (EU)
 4. Prijedlog akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.
 5. Izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2004. godinu
 6. Prijedlog za prihvaćanje Izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju Godišnjeg programa aktivnosti CARDS 2004 za Hrvatsku
 7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja
 8. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za oružje i streljivo
 9. Točka 9.
  1. Prijedlog nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj
  2. Prijedlog plana provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu
 10. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 11. Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade San Marino o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja
 12. Prijedlog za potpisivanje Programa suradnje u području kulture i obrazovanja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske, za 2005., 2006. i 2007. godinu
 13. Izvješće o radu Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije u 2004. godini i Plan rada za 2005. godinu
 14. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom plivačkom savezu za isticanje kandidature za organizaciju i održavanje Europskog prvenstva u plivanju 2008. godine (Rijeka, 14. do 17. prosinca 2008. godine)
 15. Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom streljačkom savezu za podnošenje kandidature za organizaciju i održavanje Europskog prvenstva u streljaštvu (Osijek, 2009. godine)


Točka 1.
 1. Prijedlog nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj
 2. Prijedlog plana provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu


Prijedlog nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj

Prijedlog plana provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Prijedlog uredbe o postupku javnog uvida kod proglašenja zaštićenog područja (EU)

Prijedlog akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.

Izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2004. godinu

Prijedlog za prihvaćanje Izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju Godišnjeg programa aktivnosti CARDS 2004 za Hrvatsku

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za potpisivanje Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja

Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za oružje i streljivo

Točka 9.
 1. Prijedlog nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj
 2. Prijedlog plana provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu


Prijedlog nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj

Prijedlog plana provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade San Marino o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Prijedlog za potpisivanje Programa suradnje u području kulture i obrazovanja, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Španjolske, za 2005., 2006. i 2007. godinu

Izvješće o radu Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije u 2004. godini i Plan rada za 2005. godinu

Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom plivačkom savezu za isticanje kandidature za organizaciju i održavanje Europskog prvenstva u plivanju 2008. godine (Rijeka, 14. do 17. prosinca 2008. godine)

Prijedlog za davanje suglasnosti Hrvatskom streljačkom savezu za podnošenje kandidature za organizaciju i održavanje Europskog prvenstva u streljaštvu (Osijek, 2009. godine)