71. sjednica Vlade Republike Hrvatske - Vukovar

Dnevni red


 1. Pitanja od značaja za Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju
 2. Prijedlog za imenovanje Vijeća Projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"
 3. Prijedlog za osiguranje sredstava za opremanje obnovljenog objekta Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 4. Nacrt prijedloga zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
 5. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)
 6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, s Nacrtom konačnog prijedlogom zakona (EU)
 7. Prijedlog za prihvaćanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice o financiranju CARDS Godišnjeg programa aktivnosti za susjedne zemlje za 2004. godinu
 8. Točka 8.
  1. Prijedlog popisa tijela javne vlasti za 2005. godinu
  2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2004. godinu
 9. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti plovidbe iz 1988. i Protokola o suzbijanju nezakonitih akata protiv sigurnosti nepokretnih platformi smještenih iznad epikontinentalnog pojasa iz 1988., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona


Pitanja od značaja za Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju

Prijedlog za imenovanje Vijeća Projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"

Prijedlog za osiguranje sredstava za opremanje obnovljenog objekta Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Nacrt prijedloga zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, s Nacrtom konačnog prijedlogom zakona (EU)

Prijedlog za prihvaćanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice o financiranju CARDS Godišnjeg programa aktivnosti za susjedne zemlje za 2004. godinu

Točka 8.
 1. Prijedlog popisa tijela javne vlasti za 2005. godinu
 2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2004. godinu


Prijedlog popisa tijela javne vlasti za 2005. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2004. godinu

Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Konvencije o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti plovidbe iz 1988. i Protokola o suzbijanju nezakonitih akata protiv sigurnosti nepokretnih platformi smještenih iznad epikontinentalnog pojasa iz 1988., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona