68. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Prijedlog modela financiranja obnove i modernizacije ribarske flote, s Programom gospodarske opravdanosti i rentabilnosti obnove ribarske flote izgradnjom i rekonstrukcijom brodova u domaćim brodogradilištima Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist grupe banaka Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d. i Raiffeisen Bank Austria d.d., za kreditno zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o., radi financiranja izgradnje autocesta iz Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine Informacija o provedenom javnom nadmetanju za izgradnju autoceste Split - Ploče (usmena informacija) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Agencije za znanost i visoko obrazovanje Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o zračnom prometu Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj Prijedlog zaključka u vezi sa Protokolom o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Filipini Prijedlog zaključka u vezi sa Memorandumom o suglasnosti o konzultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Sultanata Oman Prijedlog Zagrebačkog judo saveza za prihvaćanje pokroviteljstva nad Europskim juniorskim judo prvenstvom 2005. godine (Zagreb, 28. rujna do 3. listopada 2005. godine)

Prijedlog modela financiranja obnove i modernizacije ribarske flote, s Programom gospodarske opravdanosti i rentabilnosti obnove ribarske flote izgradnjom i rekonstrukcijom brodova u domaćim brodogradilištima

Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist grupe banaka Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d. i Raiffeisen Bank Austria d.d., za kreditno zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o., radi financiranja izgradnje autocesta iz Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine

Informacija o provedenom javnom nadmetanju za izgradnju autoceste Split - Ploče (usmena informacija)

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Statut Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o zračnom prometu

Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Prijedlog zaključka u vezi sa Protokolom o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Filipini

Prijedlog zaključka u vezi sa Memorandumom o suglasnosti o konzultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Sultanata Oman

Prijedlog Zagrebačkog judo saveza za prihvaćanje pokroviteljstva nad Europskim juniorskim judo prvenstvom 2005. godine (Zagreb, 28. rujna do 3. listopada 2005. godine)