Priopćenje sa zatvorenoga dijela 42. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 42. sjednice Vlada je  usvojila Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju ustroja Obalne straže Republike Hrvatske. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Usvojen je Prijedlog odluke o zatvaranju Generalnog konzulata, kao i Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada se Ustavnom sudu očitovala na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom: točke III. stavka 1. podstavka 10. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine", broj 131/20.), u odnosu na rad ugostiteljskih objekata; točke III. stavka 1. podstavaka 15. i 16. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine", br. 141/20., 1/21. i 2/21.), u odnosu na sportska natjecanja i treninge; te točke III. stavka 1. podstavka 21. Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine", br. 141/20., 1/21. i 2/21.), u odnosu na vjerske obrede. Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.
 
Vlada je usmeno izvještena o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) te o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec siječanj 2021.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3avMsqf
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/2SQHBHQ
                                                               
 
Vlada je usmeno izvještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Prijedlog odluke o razriješenu dijela članova Nacionalnog vijeća za sport, zbog isteka mandata s danom 15. veljače 2021. godine – Ante Bakovića, Marija Meštrovića, Tomislava Grahovca, Ratka Kovačića, Marija Lušića i dr. sc. Tomislava Krističevića. Također, donesen je Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova, s danom 16. veljače 2021., na mandat od četiri godine - Ante Bakovića, Tomislava Grahovca, Marija Vukoje, Ratka Kovačića, Olivera Lušića i dr. sc. Tomislava Krističevića, i to kao člana koji se imenuje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, dva člana koji se imenuju na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, te po jedan član koji se imenuju na prijedlog Hrvatskog paraolimijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Prijedlozi odluka upućeni su u Hrvatski sabor na donošenje.
 
Državnom službeniku Draženu Ivanušecu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, s danom 24. veljače 2021. do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer mu istječe mandat glavnog tajnika ministarstva.
 
Državnoj službenici Tamari Poljarević dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku u Ministarstvu pravosuđa i uprave, do imenovanja ravnatelja uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci.
 
Državnom službeniku Daliboru Šemperu ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, s danom 5. veljače 2021., do imenovanja predstojnika Ureda temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci jer mu istječe ovlast 4. veljače 2021.
 
Državnoj službenici Jasminki Hlupić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu u Ministarstvu zdravstva, s danom 14. veljače 2021., do imenovanja ravnatelja uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci jer joj istječe ovlast 13. veljače 2021.
 
Zbog isteka mandata razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik – Kristijan Pavić, mr.sc. Marko Potrebica, Jelka Musladin, Baldo Tomašević i Ana-Marija Batinović. Novim predsjednikom Upravnoga Vijeća ponovno je imenovan Kristijan Pavić, a novim članovima ponovno su imenovani mr.sc. Marko Potrebica, Jelka Musladin, Baldo Tomašević i Ana-Marija Batinović.
 
 
 
 
 

Pisane vijesti