Ured za unutarnju reviziju

Ravnateljica: Karmela Plazibat 

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 15, 10000 Zagreb
Tel: (01) 6444 631 
E-m
ailured@revizija.gov.hr

Pomoćnica ravnateljice: Ana Mudrinić
Tel: (01) 6444 634 Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, koja je kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske. Ured, temeljem sporazuma, uz prethodnu suglasnost ministra financija obavlja poslove unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika državnog proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju. Djelokrug rada Ureda propisan je Uredbom o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju ("Narodne novine" broj 41/2023).