Priopćenje sa zatvorenoga dijela 74. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 74. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 6. rujna 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je usmeno izviještena o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Također, usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:  https://bit.ly/3DzGx12
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/38tvpok
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike Ivo Milatić, Mile Horvat, Zdravko Zrinušić, Dunja Magaš, Damir Juzbašić i Anamarija Matak.
 
Novim predsjednikom Upravnog vijeća ponovno je imenovan Ivo Milatić, a članovima Mile Horvat, Zdravko Zrinušić, Dunja Magaš, dr.sc. Kristina Čelić i Anamarija Matak, kao državni dužnosnici iz ministarstva nadležnog za energetiku, za financije i za prostorno uređenje te dva člana iz reda rukovodećih državnih službenika s odgovarajućim stručnim znanjima iz područja energetike i gospodarstva, sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN, broj 84/21.).
 
Zbog isteka mandata, s danom 14. rujna 2021. godine, razriješen je dio Članova Upravnog vijeća Hrvatskih voda – dr.sc. Tomislav Ćorić, Radimir Čačić i Ivan Anušić te su ponovo imenovani s danom 15. rujna 2021.

Pisane vijesti